Informatierecht

Huurders hebben het recht om informatie te ontvangen van de verhuurder. Dit wordt het informatierecht genoemd. Op grond van de Wet op het overleg huurder verhuurder (Wohv), ook wel de Overlegwet, hebben zowel huurdersorganisaties en bewonerscommissies als individuele huurders informatierecht. Naast informatierecht, hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies ook overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.

Het informatierecht geldt in twee specifieke situaties: bij bestaand beleid en bij wijzigingen in het beleid (Bron: Rijksoverheid).

Informatierecht bij bestaand beleid

Huurders, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen informatie opvragen bij de verhuurder (vaak een woningcorporatie) over het bestaande beleid en beheer van woningen, complexen of woonomgeving. Dit beheer of beleid moet dan van directe invloed zijn op de woon- en leefsituatie van betrokkenen.

Wanneer huurders deze informatie opvragen, dient de verhuurder deze informatie zo snel mogelijk schriftelijk te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om het onderhoud van woningen of over de huurprijzen.

Informatierecht bij wijzigingen in het beleid

Ook wanneer de verhuurder van plan is wijzigingen door te voeren, is hij verplicht de betrokken huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s) zelf te informeren over deze plannen. Denk aan renovatie- of sloopplannen.

Zowel bij het informatierecht voor bestaand beleid als bij wijzigingen in het beleid geldt dat, als de verhuurder zich vanwege bedrijfsbelang verzet, hij niet verplicht is de informatie te geven.

Reactie plaatsen