Overlegwet

In de Overlegwet zijn de rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies vastgelegd. De wet is sinds 1 december 1998 van kracht en is gewijzigd in juli 2015. De Overlegwet stelt dat verhuurders (waaronder woningcorporaties) een aantal wettelijke verplichtingen hebben tegenover huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

In de Overlegwet staat dat huurdersorganisaties en bewonerscommissies de volgende rechten hebben (Bron: Rijksoverheid):

Daarnaast hebben huurdersorganisaties (bewonersorganisaties dus niet) instemmingsrecht bij het servicekostenbeleid. Ook hebben zij recht op een kostenvergoeding.

Reactie plaatsen