Woonbond

De Woonbond behartigt de belangen van huurders. Het is een landelijke vereniging met ruim 1,6 miljoen aangesloten huishoudens. De Woonbond staat voor betaalbaar huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties (Bron: Woonbond).

Woonbond verbetert de positie van huurders

Het doel van de Woonbond is de positie van huurders verbeteren. Dit doet zij door zich op diverse vlakken in te zetten. Zo lobbyt zij bij bestuursorganen en stelt ze speerpunten op voor goed (lokaal) woonbeleid. Daarnaast biedt ze online meldpunten waar huurders melding kunnen doen van een probleem. Denk aan het meldpunt huuralarm, dat gaat over hoge huurprijzen, lange wachtlijsten, problemen met huurtoeslag en huurverhogingen.

Op de website van de Woonbond staan ook diverse actiepagina’s om misstanden aan de kaak te stellen. Als je als huurder vragen hebt over je rechten en plichten, kun je bellen naar de Huurderslijn. Als lid van de Woonbond heb je als huurder recht op juridische ondersteuning bij conflicten met een verhuurder. Verder organiseert de Woonbond trainingen, netwerkborrels en vergaderingen.

Samenwerking Woonbond en Aedes

De Woonbond werkt ook samen met Aedes. Zo schreven zij samen het Sociaal Huurakkoord Aedes-Woonbond (2015). Het doel van dit akkoord is een beter evenwicht tussen de betaalbaarheid voor huurders, voldoende huizen voor woningzoekenden en de huurinkomsten en investeringen van corporaties (Bron: Aedes).

Daarnaast werken Aedes en de Woonbond samen met corporaties en huurdersorganisaties aan het versterken van de invloed van huurdersorganisaties. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van proeftuinen. In 2017 was er bijvoorbeeld een proeftuin met als thema ‘samenwerking in beleidsprocessen’. Tijdens deze proeftuin gingen drie corporaties met hun huurdersorganisaties aan de slag met experimenteel samenwerken, het versterken van de rol van de huurdersorganisatie als klankbordgroep en het maken van prestatieafspraken (Bron: Aedes).

Reactie plaatsen