Training Asset Management: markt, risico en rendement

Woningen zijn in de eerste plaats een gebruiksobject. Daarom geldt vaak dat hoe beter of slechter het met de economie in het algemeen gaat, hoe groter of kleiner ook de vraag naar (grotere, andere en/of kwalitatief betere) woningen.

Ook de situatie op de financiële markten is belangrijk omdat corporaties voor de meeste van hun investeringen afhankelijk zijn van leningen.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

In de onderstaande trainingsvideo's leer je:

  • De vier kwadranten van onroerend goed toepassen op het asset management proces.
  • Het belang van rendement en risico bij het nemen van beslissingen over je woningen toelichten.
  • methoden voor rendementsmetingen toepassen op projecten binnen je eigen corporatie.

Onroerendgoedmarkt in één figuur: het vierkwadrantenmodel

Het vierkwadrantenmodel probeert om de complexe werkelijkheid van de onroerendgoedmarkt te vangen in 1 figuur. De in de video gebruikte figuren zijn afkomstig uit het boek Onroerend goed als belegging.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Rendement en risico in het Asset Management proces

In elke fase van het Asset Management proces worden beslissingen genomen of bevestigd over de manier waarop woningen en complexen worden geëxploiteerd.

Bij die beslissingen spelen vanuit het Asset Management het rendement dat gemaakt kan worden en het risico dat je daarbij loopt een belangrijke rol.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Rendementseisen bepalen

Waarom stel je eigenlijk rendementseisen? En hoe kun je dat dan vervolgens doen?

Als je eenmaal rendementseisen hebt opgesteld (bijvoorbeeld in je investeringsstatuut) is het zaak om de feitelijke rendementen van bestaande en nieuwe projecten te meten. Dit kun je doen op veel verschillende manieren.

Voorbeelden van methoden om rendementen te bepalen zijn de WACC, de onrendabele top methode, met een BAR of IRR. In de volgende trainingsvideo komen deze begrippen nader aan bod (met voorbeeldberekening).

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Meer over Asset Management bij woningcorporaties

Al mijn recente artikelen en interviews over Asset Management voor corporaties lees je hier. Download ook mijn gratis e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen