Complexbeheerplan

In een complexbeheerplan wordt alle informatie gegeven over de woningen in de complexen van woningcorporaties.

Enerzijds betreft het feitelijke informatie over de woningen in het complex, zoals de ligging op de kaart, foto’s, oppervlakte, de actuele huur, onderhoudstoestand en energie-index.

Steeds vaker (en intensiever) gebruiken corporaties het complexbeheerplan ook om beleidsmatige zaken over het complex vast te leggen. Bijvoorbeeld exploitatielabels vanuit het portefeuille- en asset management. Ook kunnen er aanwijzingen voor het huurbeleid (streefhuur), het onderhoudsregime, de beoogde doelgroep bij nieuwe verhuringen en het sociaal beheer in staan.

informatie beleid naar uitvoering Bo Ex

Bron: Bo-Ex

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Bron: Salland Wonen

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen