Maatschappelijk rendement

Maatschappelijk rendement van woningcorporaties laat de verhouding zien tussen de input die nodig is voor een activiteit en de maatschappelijke effecten die deze activiteit tot gevolg heeft. Een kenmerk van het maatschappelijk rendement, is dat het meestal om een globale schatting gaat. Over het algemeen is maatschappelijk rendement moeilijker uit te drukken in geld, het is meestal wel meetbaar in indicatoren. Daarnaast biedt het in eerste instantie vaak een rendement ten gunste van andere partijen (dus niet direct voor de corporatie zelf).

Corporaties moeten – om de continuïteit op langere termijn veilig te stellen – financieel verantwoord investeren. Daarbij wordt dus continue de afweging gemaakt tussen de benodigde financiële en organisatorische middelen en het maatschappelijke effect wat hiermee wordt bereikt.

Onder de video vind je enkele voorbeelden van instrumenten om maatschappelijk rendement inzichtelijk te maken. In de video interview ik Jochum Deuten over maatschappelijk rendement bij woningcorporaties.

Lees het hele interview met Jochum Deuten over maatschappelijk rendement.

Maatschappelijk rendement inzichtelijk maken

Er zijn diverse methodieken ontwikkeld om meer zicht te krijgen op de financiële ruimte van woningcorporaties en/of de maatschappelijke aanwending en resultaten daarvan.

Effecten Arena

Effecten (kwalitatief) in beeld brengen met behulp van de Effecten Arena. Dit is een analyse waarbij samen met de belangrijkste stakeholders wordt doorgedacht over de essentie van de investering. Het levert uiteindelijk een overzicht op van zowel de bedoelde als onbedoelde investeringseffecten.

Meer over de Effectenarena vind je op de website Instrumentenwijzer.nl.

Bron: Platform31

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

In een MKBA worden effecten gekwantificeerd en indien mogelijk uitgedrukt in geld. Het uitdrukken in geld is erg zinvol om het vervolgens te kunnen afwegen tegen elkaar.

Een algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse is opgesteld door Centraal Planbureau voor de Leefomgeving. Zo stelden zij onderstaand stappenplan van MKBA op.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Managemenet: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Driekamermodel

Het Driekamermodel laat zien hoe de kasstromen binnen een corporatie verlopen en aan welke maatschappelijke doelen geld wordt uitgegeven. Meer over de toepassing van het Driekamermodel heb ik beschreven in het artikel Driekamermodel in de praktijk, wat kun je ermee?

driekamermodel

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

De IBW laat zien hoeveel financiële ruimte corporaties in theorie hebben om (extra) te investeren in maatschappelijke doelen.

Op de website volkshuisvestingnederland is de meest recente IBW te vinden. Hieronder zie je een voorbeeld van een van de eerste uitwerkingen van de IBW:

Wat is de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties? (kaart)

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen