Maatschappelijk rendement

Maatschappelijk rendement van woningcorporaties laat de verhouding zien tussen de input die nodig is voor een activiteit en de maatschappelijke effecten die deze activiteit tot gevolg heeft. Een kenmerk van het maatschappelijk rendement, is dat het meestal om een globale schatting gaat. Over het algemeen is maatschappelijk rendement moeilijker uit te drukken in geld, het is meestal wel meetbaar in indicatoren. Daarnaast biedt het in eerste instantie vaak een rendement ten gunste van andere partijen (dus niet direct voor de corporatie zelf).

Corporaties moeten – om de continuïteit op langere termijn veilig te stellen – financieel verantwoord investeren. Daarbij wordt dus continue de afweging gemaakt tussen de benodigde financiële en organisatorische middelen en het maatschappelijke effect wat hiermee wordt bereikt.

Maatschappelijk rendement inzichtelijk maken

Er zijn diverse methodieken ontwikkeld om meer zicht te krijgen op de financiële ruimte van woningcorporaties en/of de maatschappelijke aanwending en resultaten daarvan.

Effecten Arena

Effecten (kwalitatief) in beeld brengen met behulp van de Effecten Arena. Dit is een analyse waarbij samen met de belangrijkste stakeholders wordt doorgedacht over de essentie van de investering. Het levert uiteindelijk een overzicht op van zowel de bedoelde als onbedoelde investeringseffecten.

Een handleiding voor het toepassen van de effectenarena op investeringen is te vinden op de website van Platform31.Bron: Platform31
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

In een MKBA worden effecten gekwantificeerd en indien mogelijk uitgedrukt in geld. Het uitdrukken in geld is erg zinvol om het vervolgens te kunnen afwegen tegen elkaar.

Een algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse is opgesteld door Centraal Planbureau voor de Leefomgeving. Zo stelden zij onderstaand stappenplan van MKBA op.


Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Managemenet: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Driekamermodel

Het Driekamermodel is in feite een bijzondere vorm van een MKBA. Het Driekamermodel laat zien hoe de kasstromen binnen een corporatie verlopen en aan welke maatschappelijke doelen geld wordt uitgegeven.

driekamermodel
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

De IBW laat zien hoeveel financiële ruimte corporaties in theorie hebben om (extra) te investeren in maatschappelijke doelen.

Op de website woningwet2015.nl is een interactieve kaart ontwikkeld waarop de IBW voor alle gemeenten en corporaties te zien is, zie het onderstaande screenshot voor een voorbeeld.

Wat is de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties? (kaart)
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen