KPI's op complexniveau

KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) zijn variabelen om de prestaties van een organisatie, een project of een product zoals vastgoed (bij woningen op complexniveau) te meten. Ze maken de mate van succes en de voortgang van langetermijndoelen inzichtelijk. KPI’s maken doelstellingen meetbaar.

Corporaties kunnen binnen het asset management KPI’s formuleren voor hun complexen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan financieel rendementsdoelen en aan een aantal maatschappelijke doelen.

Voorbeelden binnen het asset management

Een aantal voorbeelden van KPI’s die corporaties op complexniveau kunnen hanteren zijn:

  • Bewonerstevredenheid
  • Reactiegraad (De mate waarin mensen reageren op vrijgekomen woningen.)
  • Betalingsachterstanden
  • Levensloopgeschiktheid
  • Conditiescore (Bouwtechnische score van de woning.)
  • Energie-index (Duurzame gebruik van energie van de woning.)
  • Financieel rendement
  • Beheerlasten
  • Leegstandspercentage (De periode dat een woning leeg staat.)
  • Waardeontwikkeling vastgoed

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporatiess' (PDF).


Tim Amsterdam
Door

Tim Amsterdam

op 17 Aug 2018

goede voorbeelden! Bij KPI's is het bovendien altijd belangrijk ze als goed meetbare metrics te formuleren waardoor je op een betrouwbare manier periodes kunt vergelijken.

Reactie plaatsen