Hold-Sell analyse

Een hold-sell analyse is een periodieke analyse over de bijdrage van ieder afzonderlijk (woning)complex aan de portefeuilledoelstellingen.

Een woningcorporatie evalueert bij een hold-sell analyse zowel de maatschappelijke als de financiële doelen. Met de uitkomst van de analyse kan een overwogen keuze voor doorexploiteren, renoveren, herontwikkelen of afstoten van het complex worden gemaakt. De strategie op complexniveau wordt zo dus periodiek (her)overwogen.financieel-maatschappelijk-rendementAlles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Hierboven is een grof voorbeeld geschetst van hoe de uitkomst van zo’n hold-sell analyse eruit kan zien. De bollen laten de scores van een complex zien. Het financieel- en maatschappelijk rendement zijn daarbij tegen elkaar afgezet.

Meer over de hold-sell analyse lees je in het artikel Complexplannen maken met een hold-sell analyse.

Reactie plaatsen