NTA 8026:2009

De NTA 8026:2009 was een hulpmiddel voor vastgoedeigenaren, zoals woningcorporaties. Het is bedoeld voor corporaties die de vertaling willen maken van de strategische koers naar de consequenties die dit heeft voor het vastgoedbeleid. Daarbij wordt dit vastgoedbeleid vertaald in onderhoudsplannen.

De NTA 8026:2009 is in 2022 opgevolgd door de NTA 8026:2022.

De NTA 8026:2009 beschrijft het proces om de vastgoedsturing en het vastgoedbeleid te vertalen in het onderhoudsbeleid. Er wordt daarbij vooral rekening gehouden met de gegevens uit de conditiemeting. De conditiemeting is een beschreven methodiek waarmee de technische staat van een gebouw of een bouwdeel kan worden gemeten.

Daarmee was de NTA 8026:2009 vooral interessant voor woningcorporatie die de conditiemeting een grotere rol willen laten spelen bij hun vastgoedsturing.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Toepassing van de NTA 8026:2009

De NTA 8026:2009 was met name bedoeld om bewustwording te creëren bij de gebruikers ervan. Het is de bedoeling dat er wordt nagedacht over de vastgoedsturing en de processen en onderlinge samenhang wordt ontdekt. Het bewustzijn van deze samenhang kan leiden tot een betere procesgang.

Binnen het vastgoedmanagement van een woningcorporatie richt de NTA 8026:2009 zich op het asset- en property management. Zaken zoals: functionele prestatiemetingen, prestatiegegevens, begrotingsvoorstellen en beleidslabels worden hierin behandeld.

Binnen de beschrijving van vastgoedsturing is er speciale aandacht voor de rol en plek van conditiemeting. Door het gebruik van conditiemeting krijg je eenduidige gegevens over de onderhoudsstaat en technische risico’s van de gebouwen. Deze eenduidigheid zorgt ervoor dat afwegingen eenvoudiger gemaakt kunnen worden.

De NTA 8026:2009 kan onder andere omwille van de volgende zaken worden toegepast:

  • Om inzicht te geven in de relatie tussen het vastgoedbeleid en de bijbehoren besliscriteria en de strategische doelen.
  • Om de vertaling te maken van de strategische koers naar het beleid op objectniveau.
  • Om de methodiek ‘conditiemeting’ een onderdeel te maken van het asset management.

Bron: NEN.

Nieuwe norm vanaf 2022

De NTA 8026:2009 is in 2022 opgevolgd door de NTA 8026:2022

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen