Markttoets

De markttoets is een onderdeel van de Woningwet, en ingevoerd met de herziening van de woningwet in 2015. 

In 2022 is de markttoets voor 3 jaar buiten werking gesteld om corporaties weer meer mogelijkheden te geven om ook in het niet-Daeb-segment activiteiten uit te voeren. Na 3 jaar wordt de buitenwerkingstelling geëvalueerd. 

De wet uit 2015 was erop gericht dat woningcorporaties zich op hun kerntaak concentreren: een kwalitatief en betaalbaar aanbod van sociale huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee.

De marktoets voorkomt dat woningcorporaties commerciele activiteiten kunnen uitvoeren wanneer er marktpartijen voor uitvoering in aanmerking (willen) komen.

Daeb-activiteiten

De kerntaken van corporaties zijn in de Woningwet omschreven als ‘diensten van algemeen economisch belang’ (daeb). De daeb-activiteiten bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen
  • Beheren van maatschappelijk vastgoed
  • Investeren in leefbaarheid

Wanneer een corporatie niet-Daeb activiteiten, zoals het bouwen van een winkelcentrum, bibliotheek of het aanleggen van parkeergelegenheden, wil uitvoeren kan dat alleen onder strenge voorwaarden. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van een markttoets.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Uitvoering van de markttoets door gemeente

De markttoets wordt uitgevoerd door de gemeente. Met een markttoets wordt beoordeeld of er naast de corporatie nog andere partijen zijn die belangstelling hebben om de gewenste activiteiten uit te voeren. Pas wanneer er geen andere geïnteresseerde zijn, komt de corporatie in aanmerking om de niet-Daeb investering te doen.

Ook wanneer een corporatie na een markttoets niet-Daeb activiteiten mag ondernemen zijn de voorwaarden in de praktijk niet altijd werkbaar. Zo worden er strikte rendementseisen opgelegd.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen