Waarom de beleidsmaker een stapje terug moet doen voor de asset manager
Asset Management
Ritske Dankert
Asset Management
03/13/2018
2 min
0

Waarom de beleidsmaker een stapje terug moet doen voor de asset manager

03/13/2018
2 min
0

Wat is de essentie van asset management? Daar bestaat in de corporatiesector geen eenduidig beeld over. Volgens mij begint het beantwoorden van deze vraag met het stellen van de vraag: wie is er betrokken bij een woning?

Download ons e-boek ‘Asset management: essentie en snelstart voor woningcorporaties’

Bij een corporatie voert vrijwel elke corporatiemedewerker taken uit die invloed hebben op wat er in of met de woning gebeurt. Zoals de verhuurconsulent, de huismeester en de wijkregisseur. Maar ook de beleidsmaker, en de manager die toevallig bij de betreffende woning om de hoek woont en er daarom ook een mening over heeft gevormd.

De essentie van asset management is dat er één iemand, of een team van mensen, de eigenaarsrol op zich neemt.

Integrale afwegingen vanuit de eigenaarsrol

Je kunt deze eigenaarsrol vergelijken met de situatie waarbij je als eigenaar-bewoner een eigen huis bezit. Wanneer je als eigenaar-bewoner een dakkapel op je woning wilt bouwen, kijk je niet alleen naar de financiële ratio’s die daarbij horen.

Ook kijk je niet alleen naar wat deze verbouwing voor jou als bewoner betekent, of in hoeverre het past bij de woningbehoefte in de regio. Natuurlijk kijk je ook niet uitsluitend naar wat het plaatsen van de dakkapel bouwkundig gezien met zich meebrengt.

Als eigenaar maak je vanuit al deze perspectieven een integrale afweging. Dat is wat mij betreft de kern van asset management: dat je alle deze invalshoeken bij elkaar brengt.

Download ons e-boek ‘Asset management: essentie en snelstart voor woningcorporaties’

Andere medewerkers doen een stapje terug

Afwegingen op woning- en complexniveau worden dus vanuit een integrale blik gemaakt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Wanneer je op integrale wijze aan asset management werkt, betekent het dat alle (andere) corporatiemedewerkers in hun eigen werk soms een stap terug moeten doen. Wanneer je asset management implementeert, bepaalt de asset manager of een asset managementteam wat er op complexniveau gebeurt.

Beleid, vastgelegd in ondernemingsplannen, portefeuilleplannen en in het facetbeleid zoals het toewijzingsbeleid en het duurzaamheidsbeleid, moet zowel voldoende richting als vrijheid geven aan de asset manager.

Een voorbeeld is het huurbeleid. In het huurbeleid bepaal je als corporatie voor een groot deel op woningniveau wat de huurprijs wordt of kan zijn. Voor het huurbeleid betekent de implementatie van asset management dat de asset manager uiteindelijk de huurprijs van een woning of complex bepaalt.

Wanneer je als taak hebt om het huurbeleid te maken, zal je in dit geval een stap terug moet doen voor de asset manager. In het huurbeleid dat jij opstelt kan de huursom op corporatieniveau bepaald worden. Ook kun je in het beleid duidelijke kaders meegeven aan de asset manager, over de wijze waarop de huren op complexniveau vastgesteld worden.

Uiteindelijk maakt de asset manager de beslissing of er in een specifiek complex of in deelcomplexen op een andere manier de huurprijs bepaald wordt dan in andere gevallen. De asset manager is vrij in het maken van deze beslissingen, zo lang er in de optelsom de gewenste huursom bereikt wordt.

Download ons e-boek ‘Asset management: essentie en snelstart voor woningcorporaties’

Reacties
Categorieën