Waarom wijkplannen (weer) onmisbaar zijn voor corporaties
Leefbaarheid
Ritske Dankert
Leefbaarheid
06/23/2020
1 min
0

Waarom wijkplannen (weer) onmisbaar zijn voor corporaties

06/23/2020
1 min
0

Wijkplannen bij corporaties zijn terug van weggeweest. Jaren geleden, toen de nieuwe Woningwet werd geïntroduceerd, leek het alsof corporaties zich alleen nog maar met de woning zelf mochten bezighouden. En dus niet meer met de woonomgeving en de bredere wijkontwikkeling.

Maar de laatste jaren is er wat veranderd.

Je strategie voor leefbaarheid bepalen met deze 4 stappen (PDF).

Inmiddels is duidelijk dat leefbaarheid ook voor corporaties een belangrijk thema is. Overlast is bijvoorbeeld niet op woning-, complex- of straatniveau aan te pakken. Hiervoor is een wijkaanpak nodig waarbij ook met andere partijen wordt samengewerkt.

Maar er zijn nog meer redenen waarom wijkplannen onmisbaar zijn geworden voor corporaties, en waarom je als corporatie dus met wijkplannen aan de slag moet.

Betaalbaarheid op wijkniveau bekijken

Ook vanuit betaalbaar wonen is het relevant om op wijkniveau te kijken. Door regelgeving zoals passend toewijzen, maar ook door de manier waarop corporaties naar de opbouw van hun huren kijken, ontstaan er “eilanden” in wijken van goedkoop en duur bezit met de bijbehorende inkomensniveaus.

Dat leidt er dus toe dat er concentraties van armoede en relatieve rijkdom ontstaan.

Je strategie voor leefbaarheid bepalen met deze 4 stappen (PDF).

Verduurzaming op wijkniveau

Daarnaast wordt de warmtetransitie voor een groot deel op wijkniveau bepaald. Per wijk wordt bijvoorbeeld bekeken wanneer woningen van het gas af gaan en met welke wijze van verwarmen er in de toekomst rekening gehouden moet worden.

Hierop moeten corporaties op een gegeven moment hun woningen in die wijk aanpassen.

Betere afstemming

Een andere reden om wijkvisies te maken, is dat de afstemming met gemeente, collega-corporaties en andere partijen óók vaak op wijkniveau gebeurt.

Wijkplannen zijn nodig bij het maken van goede afspraken op wijkniveau. Zo is het ook voor bewoners duidelijker waar het met hun wijk naar toe gaat.

Je strategie voor leefbaarheid bepalen met deze 4 stappen (PDF).

Maatschappelijk rendement maximaliseren

Corporaties moeten steeds vaker kiezen waar ze hun beperkte middelen inzetten. Wijkvisies helpen om te prioriteren waar je als corporatie het eerste je geld wilt inzetten.

Waar zijn de problemen het grootst, en waar kun je het meeste maatschappelijk rendement realiseren? Dat kun je pas afwegen op het moment dat je op wijkniveau alle feiten en cijfers goed in beeld hebt.

Er zijn dus genoeg redenen om als corporatie met wijkvisies aan de slag te gaan. Heel veel corporaties doen dat gelukkig inmiddels ook al. Is het thema leefbaarheid een belangrijk onderdeel van jouw wijkvisie? Bekijk hieronder dan ook de minitraining Leefbaarheid.

Je strategie voor leefbaarheid bepalen met deze 4 stappen (PDF).

Reacties
Categorieën