Maak een afwegingskader voor je wijkaanpak
Leefbaarheid
Ritske Dankert
Leefbaarheid
04/25/2023
2 min
0

Maak een afwegingskader voor je wijkaanpak

04/25/2023
2 min
0

Het schrijven van uitgebreide visies voor al je buurten en wijken kost veel tijd, terwijl het misschien niet voor elke wijk even hard nodig is. De oplossing: maak eerst een afwegingskader.

Het maken van wijkvisies is een goed idee, maar een onderbouwde analyse vergt tijd. En het zou natuurlijk zonde zijn als je die tijd steekt in visies voor buurten of wijken die dat niet hard nodig hebben.

Afwegingskader helpt

Een afwegingskader helpt hierbij. Het maakt snel inzichtelijk voor welke wijken je een visie op papier zou willen zetten. En bij andere wijken kun je misschien ook prima uit de voeten met het reguliere dagelijkse beheer. Zo’n afwegingskader hoeft niet veel tijd te kosten; het past op maximaal 1,5 A4’tje per wijk.

Onderwerpen in het afwegingskader

Het is uiteraard voor elke corporatie van belang om vanuit je eigen unieke ondernemingsplan en werkgebied te kijken: wat is daar aan de hand? En wat zijn in jouw situatie de meest relevante criteria voor een afwegingskader?

Ondanks dat dit dus voor elke corporatie anders is toch een aantal suggesties:

Leefbaarheid

Staat de leefbaarheid onder druk? Dit maakt natuurlijk nogal uit voor de noodzaak om voor een gebied wel of niet (als eerste) een wijkvisie te maken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de gegevens uit de Leefbaarometer of de veerkrachtkaarten van Aedes.

Aandeel vastgoedbezit

Als je in een bepaald gebied veruit de meeste woningen in bezit hebt, dan wordt het logischer dat je daar het voortouw gaat nemen om een visie op dat gebied te ontwikkelen. Bovendien: hoe meer bezit, hoe meer belang je bij dat gebied hebt, ook vanuit bedrijfsmatig oogpunt. Tot slot kun je natuurlijk het meeste verschil maken in de gebieden waar je het meeste bezit hebt.

Warmtetransitie

Gaat de wijk binnenkort van het gas af? En betekent dat iets voor installaties in de woningen en/of de infrastructuur van de wijk? Dan wordt het ook belangrijker om op wijkniveau een visie te vormen. En als je dan toch de wijk op de schop neemt vanwege de warmtevoorziening, dan kun je andere onderwerpen natuurlijk meteen meenemen.

Belanghouders

Hoe kijken de gemeente, zorgorganisaties en bijvoorbeeld bewoners zelf naar de wijk? Wat vragen zij van jou? Als zij iets met de wijk willen en daar de corporatie bij willen betrekken, dan wordt een eigen visie natuurlijk ook belangrijker. Ook om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op zo’n verzoek.

Dit zijn een aantal onderwerpen die in zo’n afwegingskader een plek kunnen krijgen. Doe dit op maximaal anderhalf A4’tje per buurt. De meeste vragen kun je beantwoorden met een cijfer, een percentage of een korte omschrijving.

Prioriteren

Heb je alle relevante cijfers en informatie op anderhalf A4’tje op een rij gezet? Dan kun je gaan prioriteren.

Met welke wijken wil je als eerste aan de slag met een uitgebreidere analyse? Welke wijken wil je in de gaten houden? En in welke wijken kun je uit de voeten met het reguliere beheer? Zo voorkom je dat je onnodig je tijd en energie over al je gebieden gaat verspreiden, en overal net te weinig doet.

Reacties
Categorieën