Ontwikkel een leefbaarheidsstrategie in 4 stappen
10 november 2020 
3 min. leestijd

Ontwikkel een leefbaarheidsstrategie in 4 stappen

In dit artikel lees je welke stappen je als corporatie kunt zetten om op wijkniveau een heldere strategie op het gebied van leefbaarheid te ontwikkelen.

Het opstellen van een leefbaarheidsstrategie heeft tot doel om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren. De kern daarvan is vaak dat je dat samen met andere partijen moet doen, zoals collega corporaties, gemeente, politie en organisaties op het gebied van welzijn en zorg.

Gratis toegang tot e-boeken, interviews en webinaropnames over corporatiebeleid? Maak direct een gratis account aan.

Start met het doen van onderzoek. Wat leeft er in je werkgebied, en welke wijken moet je prioriteit geven? Als er iets aan de hand is in een wijk, op welke dimensies zit dat?

Voor deze stap kun je de Leefbaarometer gebruiken. Dit is een landelijk dekkend instrument waar op basis van een aantal indicatoren en dimensies een totaalcijfer voor leefbaarheid gegeven wordt.

Daar kun je een eerste indruk krijgen van de leefbaarheid in je hele werkgebied, maar ook op gemeenteniveau, wijkniveau en zelfs op het niveau van een enkel complex of groepje woningen.

Kijk daarbij ook naar een aantal onderliggende dimensies en indicatoren om helder te krijgen waarom de score voor een bepaald gebied afwijkt. Zijn er bijvoorbeeld weinig voorzieningen of scoort de sociale veiligheid afwijkend?

Gratis toegang tot e-boeken, interviews en webinaropnames over corporatiebeleid? Maak direct een gratis account aan.

In de tweede stap bepaal je welke scores je graag wilt verbeteren. Welke onderdelen van de leefbaarheid zijn belangrijk? En op welke gebieden wil je als eerste inzoomen?

Ga hiervoor kwalitatief onderzoek in de wijk doen. En doe daarnaast verder kwantitatief onderzoek met je eigen gegevens, bovenop de cijfers vanuit de leefbaarometer.

Zo ontdek je nog beter de mogelijke verklaringen voor afwijkende scores en wat je daaraan zou kunnen doen.

Gratis toegang tot e-boeken, interviews en webinaropnames over corporatiebeleid? Maak direct een gratis account aan.

Dan is het tijd om actie te ondernemen. Maak hierbij onderscheid tussen wat je zelf kunt doen als corporatie en waarvoor je andere partijen nodig hebt.

Alles wat met het wonen te maken heeft, kun je als corporatie (mede) zelf oppakken.

Voor actie op veel andere onderdelen van leefbaarheid moet je samenwerken met andere partijen. Breng in kaart welke partijen hierbij kunnen helpen en zorg ervoor dat de samenwerking wordt opgestart. Samen bereik je meer dan wanneer je het alleen doet.

Gratis toegang tot e-boeken, interviews en webinaropnames over corporatiebeleid? Maak direct een gratis account aan.

De laatste stap is het meten van de resultaten. Helpen de maatregelen en verbeterd de leefbaarheid?

Hier zitten veel haken en ogen aan, omdat de leefbaarheid door veel externe factoren beïnvloed wordt. Door in te zoomen op de afzonderlijke dimensies kun je wel degelijk meten of jouw specifieke ingreep daar effect op heeft.

Wil je ook aan de slag met het ontwikkelen van een leefbaarheidsstrategie? Maak dan meteen een gratis account aan op leden.corporatiestrateeg.nl. Daar vind je onder meer de minitraining Leefbaarheid en Corporaties en het bijbehorende e-boek.

Gratis toegang tot e-boeken, interviews en webinaropnames over corporatiebeleid? Maak direct een gratis account aan.

Reactie plaatsen

Meer artikelen en interviews

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan om elke twee weken onze meest actuele artikelen en interviews over strategie en beleid bij corporaties te ontvangen.

Gratis artikelen ontvangen