Ontwikkel een leefbaarheidsstrategie in 4 stappen
Leefbaarheid
Ritske Dankert
Leefbaarheid
11/10/2020
1 min
0

Ontwikkel een leefbaarheidsstrategie in 4 stappen

11/10/2020
1 min
0

In dit artikel lees je welke stappen je als corporatie kunt zetten om op wijkniveau een heldere strategie op het gebied van leefbaarheid te ontwikkelen.

Het opstellen van een leefbaarheidsstrategie heeft tot doel om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren. De kern daarvan is vaak dat je dat samen met andere partijen moet doen, zoals collega corporaties, gemeente, politie en organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Lees ook de uitgebreide versie van dit artikel in het e-boek Leefbaarheid: doe er (samen) wat aan.

Je strategie voor leefbaarheid bepalen met deze 4 stappen (PDF).

Stap 1: onderzoek doen

Start met het doen van onderzoek. Wat leeft er in je werkgebied, en welke wijken moet je prioriteit geven? Als er iets aan de hand is in een wijk, op welke dimensies zit dat?

Voor deze stap kun je de Leefbaarometer gebruiken. Dit is een landelijk dekkend instrument waar op basis van een aantal indicatoren en dimensies een totaalcijfer voor leefbaarheid gegeven wordt.

Daar kun je een eerste indruk krijgen van de leefbaarheid in je hele werkgebied, maar ook op gemeenteniveau, wijkniveau en zelfs op het niveau van een enkel complex of groepje woningen.

Kijk daarbij ook naar een aantal onderliggende dimensies en indicatoren om helder te krijgen waarom de score voor een bepaald gebied afwijkt. Zijn er bijvoorbeeld weinig voorzieningen of scoort de sociale veiligheid afwijkend?

Stap 2: inzoomen

In de tweede stap bepaal je welke scores je graag wilt verbeteren. Welke onderdelen van de leefbaarheid zijn belangrijk? En op welke gebieden wil je als eerste inzoomen?

Ga hiervoor kwalitatief onderzoek in de wijk doen. En doe daarnaast verder kwantitatief onderzoek met je eigen gegevens, bovenop de cijfers vanuit de leefbaarometer.

Zo ontdek je nog beter de mogelijke verklaringen voor afwijkende scores en wat je daaraan zou kunnen doen.

Je strategie voor leefbaarheid bepalen met deze 4 stappen (PDF).

Stap 3: actie ondernemen

Dan is het tijd om actie te ondernemen. Maak hierbij onderscheid tussen wat je zelf kunt doen als corporatie en waarvoor je andere partijen nodig hebt.

Alles wat met het wonen te maken heeft, kun je als corporatie (mede) zelf oppakken.

Voor actie op veel andere onderdelen van leefbaarheid moet je samenwerken met andere partijen. Breng in kaart welke partijen hierbij kunnen helpen en zorg ervoor dat de samenwerking wordt opgestart. Samen bereik je meer dan wanneer je het alleen doet.

Stap 4: levert de aanpak resultaat op?

De laatste stap is het meten van de resultaten. Helpen de maatregelen en verbeterd de leefbaarheid?

Hier zitten veel haken en ogen aan, omdat de leefbaarheid door veel externe factoren beïnvloed wordt. Door in te zoomen op de afzonderlijke dimensies kun je wel degelijk meten of jouw specifieke ingreep daar effect op heeft.

Je strategie voor leefbaarheid bepalen met deze 4 stappen (PDF).

Wil je ook aan de slag met het ontwikkelen van een leefbaarheidsstrategie? Bekijk dan ook de mini training hieronder, of lees het uitgebreide artikel.Reacties
Categorieën