Waarom je NIET aan asset management moet beginnen
Asset Management
Ritske Dankert
Asset Management
11/23/2015
1 min
2

Waarom je NIET aan asset management moet beginnen

11/23/2015
1 min
2

Je hebt vast al nagedacht over de vraag of je binnen jouw corporatie wel of niet met asset management moet beginnen. In dit artikel zal ik je de argumenten geven waarom je als corporatie vooral NIET aan asset management moet doen.


Tip: download ook het e-boek Asset Management: essentie en snelstart.

Driekamermodel

Om nut en noodzaak van asset management te kunnen inschatten is het driekamermodel een handig hulpmiddel. Het driekamermodel ziet de corporatie als een organisatie die bestaat uit drie kamers: de maatschappelijke kamer, de vastgoedkamer en de vermogenskamer.

De eerste kamer is de maatschappelijke kamer. Daarin bepaal je als corporatie wat je maatschappelijk doelen zijn en waar je geld aan wilt uitgeven. Voorbeelden hiervan zijn het betaalbaar houden van huren, leefbaarheid of extra investeringen voor bijzondere doelgroepen.

De vastgoedkamer omvat het onderwerpen zoals het woningonderhoud, het verhuren van woningen en het bouwen van nieuwe woningen.

De derde kamer is de vermogenskamer, waarin alle zaken omtrent het aantrekken en aflossen van leningen, het beschikbaar stellen van investeringsbudgetten, betaling van saneringsheffingen en dergelijken aan bod komen.

Kerntaak

Nu deze verschillende rollen duidelijk zijn, kun je je afvragen wat de kerntaken zijn van de corporatie. Het beheer van vermogen, het aantrekken van leningen en het betalen van rente en heffingen, behoort in ieder geval niet tot deze kerntaken. Dit is niet het doel waartoe je als corporatie op aarde bent.
Volgens mij behoort de rol die naar voren komt in de vastgoedkamer ook niet tot de kerntaken. Het bouwen en beheren van woningen zou immers ook door elke andere (commerciële) verhuurder gedaan kunnen worden. Dit gebeurt in de praktijk ook.

Wat is dan wel een kerntaak? Dat het leveren van een maatschappelijke meerwaarde door het beheer en de bouw van woningen. De nadruk ligt op de maatschappelijke waarde die wordt toegevoegd. Het bouwen en beheren is ‘slechts’ een middel.

Hieruit kun je concluderen dat de kerntaak van jouw corporatie vooral in de maatschappelijke kamer wordt uitgevoerd. Daar wordt immers bepaald aan welke maatschappelijke doelen geld wordt uitgegeven.

Asset management: waarom niet?

Het asset management bevindt zich juist vooral in de vastgoedkamer en is gericht op het zo efficiënt mogelijk beheren van het vastgoed.
Om je met volle energie op je kerntaak (in de maatschappelijke kamer) te kunnen richten is het verstandig om alles wat buiten je kerntaak valt door anderen te laten uitvoeren. De taken in de vastgoedkamer en vermogenskamer worden dan nog wel door jou aangestuurd. Maar de dagelijkse rompslomp, daar hoef je je niet meer mee bezig te houden.

Focus op de kerntaak

Op deze manier kun je je als corporatie echt volledig richten op je eigen kerntaak: het zo goed mogelijk een maatschappelijke meerwaarde bieden door het beheren en bouwen van woningen aan te sturen.

Doet jouw corporatie wel of niet aan asset management? Laat het me hieronder weten door een reactie te plaatsen.

TIP: download het e-boek Asset Management: essentie en snelstart.

Reacties
Categorieën