Verdienmodel van woningcorporaties
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
Ritske Dankert
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
03/10/2011
1 min
0

Verdienmodel van woningcorporaties

03/10/2011
1 min
0

De noodzaak van waardevermeerdering van het vastgoed is altijd al een tikkende tijdbom onder het huidige verdienmodel van corporaties geweest. Nu de waarde van woningen in de laatste jaren maar licht groeit of vaak zelfs afneemt, lijkt het hoog tijd om deze tijdbom onschadelijk te maken, of in ieder geval gecontroleerd verder te laten tikken.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

Verdienmodel aanpassen

Er zijn verschillende mogelijkheden, maar die doen allen pijn.

  1. Een optie is om corporaties ook commercieel te laten ontwikkelen, en de winsten hiervan te gebruiken voor onrendabele investeringen. Probleem hiervan is dat corporaties in de afgelopen jaren soms slordig met deze mogelijkheid zijn omgesprongen, waardoor de mogelijkheden hiervoor vanuit de regelgeving steeds meer worden beperkt (EU-beschikking, 12 juni-brief). Daarnaast speelt ook hier mee dat niet in alle woningmarktgebieden voldoende verdienmogelijkheden zijn (denk aan de krimpgebieden).
  2. Een tweede optie is het verhogen van de huren tot een marktconform niveau. Op die manier zou (een groot deel van) de investeringen van corporaties rendabel worden. De pijn zit bij deze optie natuurlijk bij de huurders die meer gaan betalen. Maar ook ontstaat er een discussie over de huurtoeslag: moet deze omhoog, zodat iedereen die een hogere huur niet kan betalen wordt gecompenseerd? En in hoeverre kan/wil de politiek hiervoor verantwoordelijkheid nemen?
  3. Een derde optie is dat we nog een tijdje met het huidige verdienmodel doorgaan, aangevuld met meer verkoop van bestaand bezit. Dit lijkt momenteel de koers van het kabinet te zijn. Door deze optie wordt de corporatiesector kleiner van omvang. De vraag die hierbij gesteld kan worden is hoe lang corporaties op deze manier kunnen functioneren? Wanneer is de corporatiesector klein genoeg. Tegen die tijd zal alsnog voor een ander verdienmodel gekozen moeten worden.

Wellicht zijn er nog andere opties. Duidelijk is in ieder geval dat een verandering van verdienmodel ‘ergens’ pijn zal doen. Ik benieuwd welke opties jij ziet. Laat het hieronder weten in de reacties.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

Reacties
Categorieën