Doe jij ook hetzelfde als de buurman? (Valkuilen van best practices)
Beleid schrijven
Ritske Dankert
Beleid schrijven
05/31/2016
1 min
0

Doe jij ook hetzelfde als de buurman? (Valkuilen van best practices)

05/31/2016
1 min
0

Corporaties lijken elkaar soms te kopiëren bij het opstellen van nieuw beleid. Dit fenomeen wordt door onderzoekers wel de policy transfer theory genoemd. Het kopiëren van beleid heeft een aantal redenen. Voorkom dat je in de valkuil stapt waardoor jouw beleid niet meer relevant is voor jouw specifieke situatie.

Leren van andere corporaties

Een belangrijke oorzaak van het kopiëren is dat corporaties graag van elkaar willen leren. Dat kan binnen een regioverband, op basis van de data uit de Aedes benchmark of omdat een corporatie bekend staat als voorloper op een bepaald gebied.

Koepelorganisaties zoals Aedes (maar ook De Corporatiestrateeg) delen veel kennis en hebben best practices waar je als corporatie veel van kan leren. Dit leidt ertoe dat veel beleid op elkaar lijkt. Voor een deel is dit ook terecht want sommige corporaties zitten in een vergelijkbare situatie.

Valkuil: eigen unieke context vergeten

Een valkuil bij het leren van anderen is dat het beleid niet op jouw specifieke situatie is afgestemd. Zowel de organisatie waarvan je probeert te leren als je eigen corporatie hebben unieke kenmerken die gevolgen (moeten) hebben voor het beleid. Stap niet in de valkuil door hier te weinig oog voor te hebben.

Voorbeeld: demografische krimp

Een voorbeeld van zo’n unieke context is demografische krimp. Een groot aantal corporaties heeft te maken met demografische krimp in hun werkgebied. In elk gebied heeft die krimp weer andere oorzaken en gevolgen.

In Delfzijl is er bijvoorbeeld sprake van krimp door migratie, terwijl Zeeuws-Vlaanderen vooral krimpt door een sterfteoverschot. Deze verschillende oorzaken hebben verschillende gevolgen en vragen om verschillende beleidsoplossingen.

Maak verschillen expliciet

Als je analyseert wat de achterliggende context van het beleidsprobleem is, zul je ook verschillen zien tussen jouw corporatie en het voorbeeld waar je je aan wilt spiegelen.

Het is belangrijk om dit expliciet te maken. Niemand zal immers bezwaar hebben tegen de stelling dat er verschillen zijn. Welke verschillen dat zijn en hoe relevant die zijn is niet altijd onomstreden onder collega’s.

Reacties
Categorieën