Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen en woningen minimaal moeten voldoen. Het Bouwbesluit is een van de instrumenten van de Rijksoverheid om eisen aan het (ver)bouwen van gebouwen te kunnen stellen. Ook voor woningcorporaties is het Bouwbesluit dus van belang. (Bron: Rijksoverheid.nl)

De voorschriften van het Bouwbesluit

Als opdrachtgever in de bouw moeten woningcorporaties voldoen aan wet- en regelgeving gericht op onder meer (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. (Bron: Aedes.nl)

Het volledige Bouwbesluit is te vinden op de website van de overheid.

Hulpmiddelen voor het bouwbesluit

Om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, kun je gebruik maken van bijvoorbeeld rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen, zoals (Bron: Rijksoverheid.nl):

  • NEN-normen: dit zijn methoden om uit te rekenen of voldaan wordt aan de voorschriften van het Bouwbesluit.
  • Erkende kwaliteitsverklaringen
  • Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s): richtlijnen of een gebouw voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit
  • Nederlandse technische afspraken (NTA’s): richtlijnen voor de praktische invulling van het Bouwbesluit
  • Gelijkwaardige oplossingen: met behulp van gelijkwaardige oplossingen kan afgeweken worden van de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van het Bouwbesluit.

Reactie plaatsen