Van overheid naar corporatie

Ben je vanuit een eerdere baan bij de overheid overgestapt naar een corporatie? Dan zul je merken dat een corporatie ook kenmerken van een bedrijf heeft. Naast de maatschappelijke doelstelling van de corporatie om huishoudens met een lager inkomen een goede woning en woonomgeving te bieden moet er ook gewoon een gezonde bedrijfsvoering worden nagestreefd.
Bekijk de onderstaande video's om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen je vorige baan bij een gemeente, provincie of andere overheid en je nieuwe baan bij de woningcorporatie. De video's zijn vooral toegespitst op het maken en uitvoeren van corporatiebeleid.

Ontvang het gratis digitale magazine CorporatieTips


Met praktische tips over beleid en strategie bij jouw corporatie.

[phxoptin id=1457604809]
In 2016 is het implementeren van de Woningwet 2015 en andere nieuwe wet- en regelgeving het gesprek van de dag bij corporaties. In de onderstaande afspeellijst enkele video's over actuele onderwerpen zoals passend toewijzen, regiovorming en meer.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp4VAFTPdqxEoi7LuHSwHziHxIyHCJ6PO

[phxoptin id=1457604809]
Het ondernemingsplan (of beleidsvisie) geeft de koers van de corporatie voor de komende jaren weer. Zowel volkshuisvestelijk (voor welke doelgroep neem je welke maatregelen), financieel (hoe zorg je ervoor dat de financiële continuïteit gewaarborgd blijft?) als organisatorisch (hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers van de onze corporatie de opgave zo goed mogelijk kunnen uitvoeren?).[phxoptin id=1457604809]
Bij de corporatie heb je te maken met controle van de Autoriteit woningcorporaties en (als je tegen lagere rente geld wilt lenen voor nieuwe projecten) het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In deze video laat ik zien hoe je de cijfers van jouw corporatie naast de landelijke normen kunt leggen.


Met praktische tips over beleid en strategie bij jouw corporatie.

[phxoptin id=1457604809]
Wil je meer weten over de mogelijkheden om door mij getraind te worden over de belangrijkste thema's bij corporaties? Neem dan even contact met me op.

 

Reactie plaatsen