Van overheid naar corporatie

Verschillen tussen overheid en corporatie

Ben je vanuit een eerdere baan bij de overheid overgestapt naar een corporatie? Dan zul je merken dat een corporatie ook kenmerken van een bedrijf heeft. Naast de maatschappelijke doelstelling van de corporatie om huishoudens met een lager inkomen een goede woning en woonomgeving te bieden moet er ook gewoon een gezonde bedrijfsvoering worden nagestreefd.

Training voor nieuwe corporatiemedewerkers

Bekijk de onderstaande video's om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen je vorige baan bij een gemeente, provincie of andere overheid en je nieuwe baan bij de woningcorporatie. De video's zijn vooral toegespitst op het maken en uitvoeren van corporatiebeleid.

Ondernemingsplan maken

Het ondernemingsplan (of beleidsvisie) geeft de koers van de corporatie voor de komende jaren weer. Zowel volkshuisvestelijk (voor welke doelgroep neem je welke maatregelen), financieel (hoe zorg je ervoor dat de financiële continuïteit gewaarborgd blijft?) als organisatorisch (hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers van de onze corporatie de opgave zo goed mogelijk kunnen uitvoeren?).

Financiële randvoorwaarden: waar moet je corporatie aan voldoen?

Bij de corporatie heb je te maken met controle van de Autoriteit woningcorporaties en (als je tegen lagere rente geld wilt lenen voor nieuwe projecten) het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In deze video laat ik zien hoe je de cijfers van jouw corporatie naast de landelijke normen kunt leggen.

Meer training over corporatie thema's?

Bekijk het opleidingsoverzicht.

Reactie plaatsen