Van bedrijfsleven naar corporatie

Verschillen tussen bedrijfsleven en corporatiesector

Ben je vanuit een eerdere baan in het bedrijfsleven overgestapt naar een corporatie? Dan zul je merken dat een corporatie naast financiële overwegingen ook sterk op maatschappelijke en volkshuisvestelijke argumenten stuurt. De maatschappelijke doelstelling van de corporatie is om huishoudens met een lager inkomen een goede woning en woonomgeving te bieden. Op deze pagina maak je kennis met de belangrijkste onderwerpen die je moet weten over de sturing bij corporaties als je vanuit het bedrijfsleven komt.

Beleidsplan (ondernemingsplan) maken voor een corporatie

In het bedrijfsleven werk je vaak met een strategisch plan of marketingplan waarin de strategische keuzes voor de koers van het bedrijf worden gemaakt. Corporaties maken voor de algehele koers over een periode van meerdere jaren vaak een ondernemingsplan (of beleidsplan). In de volgende video bespreek ik hoe je een ondernemingsplan maakt.

Financiële randvoorwaarden: waar moet je corporatie aan voldoen?

Bij de corporatie heb je onder andere te maken met controle van de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In deze video laat ik zien hoe je de cijfers van jouw corporatie naast de landelijke normen kunt leggen, en hoe je vervolgens kunt bepalen hoe je je vermogen inzet voor de maatschappelijke doelen van je corporatie.

Driekamermodel: zo sturen corporaties als maatschappelijke organisatie  én als efficiënte verhuurder

Het Driekamermodel is ontwikkeld om transparant te maken welk deel van de uitgaven van een corporatie ook gemaakt zouden worden door een commerciële verhuurder, en welk deel van de uitgeven specifiek een maatschappelijk doel hebben.

Meer training over corporatie thema's?

Bekijk het opleidingsoverzicht.

Reactie plaatsen