Van bank of andere financiële instelling naar corporatie

Verschillen tussen financiële wereld en woningcorporaties

Ben je vanuit een eerdere baan bij een bank of andere financiële instelling overgestapt naar een corporatie? Dan zul je merken dat een corporatie naast financiële overwegingen ook sterk op maatschappelijke en volkshuisvestelijke argumenten beslist welke koers ze wil varen. De maatschappelijke doelstelling van de corporatie is om huishoudens met een lager inkomen een goede woning en woonomgeving te bieden. Daarnaast moet er ook een gezonde bedrijfsvoering worden nagestreefd. Hoe gaan die twee dingen samen?

Financiële randvoorwaarden: waar moet je corporatie aan voldoen?

Bij de corporatie heb je onder andere te maken met controle van de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In deze video laat ik zien hoe je de cijfers van jouw corporatie naast de landelijke normen kunt leggen, en hoe je vervolgens kunt bepalen hoe je je vermogen inzet voor de maatschappelijke doelen van je corporatie.

Waardesturing: financieel én maatschappelijk rendement

Door middel van waardesturing kun je het financieel rendement en het maatschappelijk rendement in samenhang met elkaar beoordelen bij het maken van beslissingen over projecten van een woningcorporatie.

Driekamermodel: zo sturen corporaties als maatschappelijke organisatie  én als efficiënte verhuurder

Het Driekamermodel is ontwikkeld om transparant te maken welk deel van de uitgaven van een corporatie ook gemaakt zouden worden door een commerciële verhuurder, en welk deel van de uitgeven specifiek een maatschappelijk doel hebben.

Meer training over corporatie thema's?

Bekijk het opleidingsoverzicht.

Reactie plaatsen