Van bank of andere financiële instelling naar corporatie

Ben je vanuit een eerdere baan bij een bank of andere financiële instelling overgestapt naar een corporatie? Dan zul je merken dat een corporatie naast financiële overwegingen ook sterk op maatschappelijke en volkshuisvestelijke argumenten beslist welke koers ze wil varen. De maatschappelijke doelstelling van de corporatie is om huishoudens met een lager inkomen een goede woning en woonomgeving te bieden. Daarnaast moet er ook een gezonde bedrijfsvoering worden nagestreefd. Hoe gaan die twee dingen samen?
Bekijk de onderstaande video's om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen je vorige baan bij een bank of andere financiële instelling en je nieuwe baan bij de woningcorporatie. De video's zijn vooral toegespitst op het maken en uitvoeren van corporatiebeleid.

Ontvang het gratis digitale magazine CorporatieTips


Met praktische tips over beleid en strategie bij jouw corporatie.

[phxoptin id=1457604809]
In 2016 is het implementeren van de Woningwet 2015 en andere nieuwe wet- en regelgeving het gesprek van de dag bij corporaties. In de onderstaande afspeellijst enkele video's over actuele onderwerpen zoals passend toewijzen, regiovorming en meer.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp4VAFTPdqxEoi7LuHSwHziHxIyHCJ6PO
[phxoptin id=1457604809]
Bij de corporatie heb je onder andere te maken met controle van de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In deze video laat ik zien hoe je de cijfers van jouw corporatie naast de landelijke normen kunt leggen, en hoe je vervolgens kunt bepalen hoe je je vermogen inzet voor de maatschappelijke doelen van je corporatie.


[phxoptin id=1457604809]
Door middel van waardesturing kun je het financieel rendement en het maatschappelijk rendement in samenhang met elkaar beoordelen bij het maken van beslissingen over projecten van een woningcorporatie.


[phxoptin id=1457604809]
Het Driekamermodel is ontwikkeld om transparant te maken welk deel van de uitgaven van een corporatie ook gemaakt zouden worden door een commerciële verhuurder, en welk deel van de uitgeven specifiek een maatschappelijk doel hebben.


Met praktische tips over beleid en strategie bij jouw corporatie.

[phxoptin id=1457604809]
Wil je meer weten over de mogelijkheden om door mij getraind te worden over de belangrijkste thema's bij corporaties? Neem dan even contact met me op.
Reactie plaatsen