De marktwaardering in verhuurde staat is voor woningcorporaties een jaarlijks terugkerend proces om de verantwoordingsinformatie over het vastgoed te kunnen opleveren. De marktwaarde en (met name) de onderliggende data die daarbij wordt gebruikt is echter ook interessante beleidsinformatie voor de corporatie zelf. Hieronder staan de belangrijkste begrippen over de marktwaarde in verhuurde staat op een rij.