Wat zijn de modelparameters voor marktwaardering?

Om de marktwaarde (in verhuurde staat) van hun vastgoed te bepalen zijn corporaties verplicht om de richtlijnen van het handboek marktwaardering te volgen.

In dit handboek zijn onder meer de modelparameters opgenomen die de corporatie als input voor het berekenen van de marktwaarde nodig heeft.

De modelparameters zijn opgedeeld naar woongelegenheden, bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Modelparameters woongelegenheden

 • Leegwaarde
 • Markthuur van eengezins- en meergezinswoningen
 • Markthuur van studenteneenheden en extramurale zorgeenheden
 • Exploitatiekosten
 • Huurstijging
 • Bevriezing liberalisatiegrens
 • Exploitatieverplichting
 • Huurderving oninbaar
 • Aanvangsleegstand
 • Mutatiekans
 • Mutatieleegstand
 • Omgaan met indexatie huurkasstromen
 • Splitsingskosten
 • Verkoopkosten
 • Erfpacht
 • Disconteringsvoet woongelegenheden: EGW en MGW
 • Disconteringsvoet woongelegenheden: studenten- en extramurale zorgeenheden
 • Eindwaarde
 • Overdrachtskosten
 • Overige punten
 • Nadere toetsing

Modelparameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

 • Markthuren
 • Huurinkomsten en huurstijging
 • Exploitatiekosten
 • Erfpacht
 • Aanvangsleegstand
 • Mutatieleegstand
 • Disconteringsvoet
 • Eindwaarde
 • Overdrachtskosten
 • Overige punten
 • Nadere toetsing

Modelparameters parkeergelegenheden

 • Leegwaarde
 • Markthuren
 • Mutatiekans
 • Huurinkomsten en huurstijging
 • Exploitatiekosten
 • Splitsingskosten
 • Verkoopkosten
 • Aanvangsleegstand
 • Mutatieleegstand
 • Erfpacht
 • Disconteringsvoet
 • Eindwaarde
 • Overdrachtskosten
 • Overige punten
 • Nadere toetsing

Modelparameters intramuraal zorgvastgoed

 • Markthuren
 • Huurinkomsten en huurstijging
 • Exploitatiekosten
 • Aanvangsleegstand
 • Mutatieleegstand
 • Erfpacht
 • Disconteringsvoet
 • Eindwaarde
 • Overdrachtskosten
 • Overige punten
 • Nadere toetsing

(Bron: Waarderingshandboek 2017)

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen