Leegstand van huurwoningen

Leegstand van huurwoningen kan verschillende oorzaken hebben. Om hier meer inzicht in te krijgen worden bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat door woningcorporaties drie vormen van leegstand onderscheiden (Bron: Waarderingshandboek 2017).

Mutatieleegstand

Wanneer er na het vertrek van een huurder niet direct een nieuwe huurder de woning betrekt. Mutatieleegstand heeft huurderving tot gevolg, gedurende de periode dat de woning leegstaat. Dit houdt in dat een corporatie tijdens de leegstand inkomsten misloopt (=huurderving).

Aanloopleegstand

Wanneer een woning tot 2 jaar na oplevering niet wordt verhuurd.

Structurele leegstand

Wanneer een woning na 2 jaar na oplevering nog steeds leeg staat. Oorzaken hiervan kunnen zijn de locatie of markttechnische omstandigheden.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen