Marktwaarde (in verhuurde staat) en leegwaarde: de verschillen

Marktwaarde, de marktwaarde in verhuurde staat en de leegwaarde. Deze begrippen komen bij woningcorporaties allemaal terug bij het bepalen van de waarde van een woning. In dit artikel de verschillen tussen deze begrippen op een rij.

Woningcorporaties moeten het vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. In het dagelijks spraakgebruik wordt in gesprekken en artikelen over, voor en van woningcorporaties meestal marktwaarde in verhuurde staat bedoeld, ook als alleen het woord ‘marktwaarde’ wordt gebruikt.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Marktwaarde in verhuurde staat van een sociale huurwoning

Bij verkoop van een woning kan het zijn dat de woning nog verhuurd is aan een huurder. Wanneer een woningcorporatie een woning van een zittende huurder verkoopt moet de koper de huidige huurovereenkomst respecteren. Met andere woorden: de huurder mag in de woning blijven wonen en het huurcontract blijft gelijk. In dit geval is er sprake van verkoop in verhuurde staat.

Wat de nieuwe eigenaar met de woningen kan verdienen (het rendement) hangt dan grotendeels af van de hoogte van de huur, de mogelijkheden om de huur te verhogen en de mogelijkheden om de woning (op termijn) te verkopen. Dit heeft natuurlijk ook invloed op het bedrag wat de nieuwe eigenaar bereid is te betalen om de woning nu te kopen.

Bij woningcorporaties wordt de marktwaarde in verhuurde staat via het Handboek Marktwaardering bepaald, modelmatig (basisversie) of mede door een taxateur (full versie). De zo vastgestelde marktwaarde in verhuurde staat benaderd – als het goed is – de waarde die een potentiele koper in de praktijk zou betalen wanneer de corporatie tot verkoop met zittende huurders zou besluiten.

Leegwaarde van een (voormalige) sociale huurwoning

De leegwaarde van een woning is de onderhandse verkoopwaarde van een woning, vrij van gebruik en huur (Bron: Waarderingshandboek 2017). Met andere woorden: de woning wordt leeg en zonder zittende huurders verkocht. Voor woningcorporaties is dat van toepassing wanneer een huurwoning wordt verkocht nadat de huurder de huur heeft opgezegd en vertrokken is.

De leegwaarde wordt op basis van kosten koper (k.k.) vastgesteld, daarbij worden andere lasten zoals makelaarskosten buiten beschouwing gelaten.

Over het algemeen is de leegwaarde van een woning in Nederland hoger dan de waarde in verhuurde staat.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen