Disconteringsvoet (cf. handboek marktwaardering)

De disconteringsvoet is de markconforme rendementseis die wordt gebruikt bij het berekenen van de netto contante waarde. De hoogte van de disconteringsvoet wordt in de basisversie van het handboek marktwaardering gebaseerd op een aantal kenmerken van een woning.

Hieronder is uitgewerkt hoe de disconteringsvoet van eengezins- en meergezingswoningen wordt berekend. In het handboek Marktwaardering vind je de berekeningswijze van de disconteringsvoet voor de overige typen vastgoed.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

De disconteringsvoet woongelegenheden: EGW en MGW

 • Het bouwjaar verdeeld in zeven klassen.
 • Het type verhuureenheid verdeeld in twee klassen: EGW en MGW.
 • Het COROP-gebied plus de vier grote gemeenten waarin de verhuureenheid gelegen is.
 • Het COROP-gebied plus de vier grote gemeenten voor het weerspiegelen van de disconteringsvoet in 2017.
 • Het scenario doorexploiteren of uitponden voor de waardering in twee klassen.
 • Het feit of een verhuureenheid gelegen is in een krimpgebied.de

Wanneer dit in een vergelijking wordt weergeven, ziet dit er als volgt uit:

Disconteringsvoet = dvRef + dBouwjaar + dType + dRegio + dGebied + dScenario + dMarkt

Daarin geldt:

 • dv : De te bepalen disconteringsvoet
 • dvRef : De disconteringsvoet van het referentieobject
 • dBouwjaar : De op- of afslag op de disconteringsvoet gerelateerd aan de bouwjaarklasse
 • dType : De op- of afslag op de disconteringsvoet gerelateerd aan het type verhuureenheid
 • dRegio : De op- of afslag op de disconteringsvoet gerelateerd aan de ligging van de verhuureenheid
 • dGebied : De opslag op de disconteringsvoet indien de verhuureenheid in een krimpgebied ligt.
 • dScenario : De op- of afslag op de disconteringsvoet gerelateerd aan het waarderingsscenario
 • dMarkt : De op- of afslag gerelateerd aan de marktontwikkelingen in 2017 en hun effect op de disconteringsvoet.

(Bron: Waarderingshandboek 2017)

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen