DCF-methode

De Discounted Cash Flow (DCF) methode is een waarderingsmethode, ook wel de netto contante waarde methode genoemd. Toekomstige ingaande en uitgaande geldstromen worden aan de hand van een marktconforme disconteringsvoet contant gemaakt naar het heden. Om van deze methode gebruik te kunnen maken zijn de volgende inputvariabelen nodig: de totale inkomsten over de gehele “aanhoudperiode”, toekomstige kasstromen en de disconteringsvoet.

Woningcorporaties gebruiken de DCF-methode om de kostendekkende huurprijs van een woning te berekenen. De toekomstige inkomende en uitgaande geldstromen die samenhangen met het bezit van onroerende zaken bestemd voor verhuur, worden uitgezet tegen de tijd.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen