Training Asset Management: het Asset Management proces bij corporaties

Elke woning of complex doorloopt tijdens zijn levenscyclus een aantal fasen. Van acquisitie en financieren, via exploitatie tot vernieuwen en afstoten. In de onderstaande online cursus zie je welke keuzes in elke fase van het asset management proces centraal staan.

In onderstaande trainingsvideo's leer je:

  • De fasen van het asset management proces in samenhang beschrijven.
  • De organisatie van het exploitatieproces uitleggen aan de hand van voorbeelden.
  • Een hold/sell analyse maken voor het woningbezit van je eigen corporatie.
  • het proces van projectontwikkeling en acquisitie van vastgoed beschrijven en analyseren.

Asset Management proces bij corporaties

In de volgende figuur (bron: Van Gool e.a.) zie je een overzicht van hoe de fasen van asset management met elkaar samenhangen.
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

De exploitatie is de kern het van Asset Management proces en de fase die - als het goed is - het langste duurt. Voordat je met de exploitatie van woningen kunt beginnen zul je eerst grond of woningen moeten verwerven (acquisitie) en deze woningen financieren met eigen of geleend geld. Tijdens de exploitatie zul je mogelijk woningen een of meerdere keren renoveren om ze weer up-to-date te krijgen. Wanneer je woningen grootschalig gaat aanpassen of sloop/nieuwbouw toepast, bijvoorbeeld voor een ander huursegment of een andere doelgroep, dan spreken we over herontwikkeling. Tot slot kun je de woningen ook afstoten (dispositie) door verkoop of sloop.

In de volgende trainingsvideo wordt de figuur van de Asset Management fasen kort toegelicht:
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Acquisitie van woningen en/of grond

Een eerste stap in het Asset Management proces van een woning of complex is vaak de aankoop van grond, een nieuwbouwwoningen (bijvoorbeeld turnkey opgeleverd) of een bestaande woning.
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Exploitatie van woningen op basis van Asset Management

Wat is het doel van de exploitatie? Welke bijdrage leveren de prestaties op complexniveau aan de doelen op het niveau van de hele woningportefeuille van de corporatie? Is het uitbesteden van de exploitatie (propertymanagment) een goed idee? En: welke risico's hangen samen met de exploitatie, en hoe beperk je deze risico's? Deze vragen komen aan bod in de volgende trainingsvideo.
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Beslissen over doorexploiteren, vernieuwen of afstoten

Tijdens de exploitatie van woningen wordt vanuit het Asset Management regelmatig (bijvoorbeeld een keer per jaar) heroverwogen of voor het complex nog de juiste tactiek wordt gehanteerd. Een hold-sell analyse is een instrument om voor elk complex steeds opnieuw te bekijken wat de beste optie is: doorexploiteren, herontwikkeling of dispositie.
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Projectontwikkeling bij realisatie of herontwikkeling

Projectontwikkeling neemt op twee plekken binnen het Asset Management een belangrijke rol in: Dat kan zijn bij de acquisitie als het gaat om het acquireren van een locatie waar nog een nieuwe ontwikkeling kan plaatsvinden. Projectontwikkeling wordt ook ingezet bij herontwikkeling van woningen die in exploitatie zijn.
Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Meer over Asset Management bij woningcorporaties

Al mijn recente artikelen en interviews over Asset Management voor corporaties lees je hier. Download ook mijn gratis e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen