Samenvoegen van koopwoningen: Krimp in Zeeuws-Vlaanderen
Strategisch Voorraadbeleid
Ritske Dankert
Strategisch Voorraadbeleid
11/01/2011
0 min
0

Samenvoegen van koopwoningen: Krimp in Zeeuws-Vlaanderen

11/01/2011
0 min
0

Gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen hebben te maken met een afname van de bevolking. Het komend decennium wordt een piek in het aantal huishoudens verwacht waarna deze naar verwachting zal gaan krimpen. Dit heeft zijn weerslag op de woningmarkt. De vraag naar woningen is op den duur minder dan het aanbod. Daardoor ontstaat een overschot aan woningen.

Een van de mogelijke oplossingen om een grootschalige leegstand van woningen te voorkomen, is het samenvoegen van koopwoningen. Door van twee woningen één te maken wordt het totaal aantal woningen immers verminderd. Bovendien kan op deze manier de kwaliteit van de woningvoorraad toenemen. Samen met collega Geert Claessens deed ik voor de SEV, de provincie Zeeland en de drie gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst onderzoek naar de mogelijkheden van het samenvoegen van koopwoningen.

Reacties
Categorieën