The Natural Step

The Natural Step (afgekort TNS) is een methode om stap voor stap duurzaam te worden. De methodiek is in 1989 door de Zweedse oncoloog dr. Karl-Henrik Robèrt ontwikkeld. Inmiddels is het uitgegroeid tot een internationaal erkende methode op het gebied van duurzaamheid. (Bron: Duurzaam Bedrijfsleven)

Woningcorporaties kunnen deze methode toepassen om verduurzaming breder op te pakken dan uitsluitend gericht op energiebesparing en CO2-reductie.

De 4 duurzaamheidsprincipes van The Natural Step

The Natural Step methode gaat uit van de wereldwijde definitie van de VN-commissie Brundtland (1987) en bouwt op de volgende 4 duurzaamheidsprincipes (Bron: The Natural Step).

  • Delf geen fossiele brandstoffen en zware metalen;
  • Produceer en gebruik geen giftige stoffen;
  • Put de natuur niet uit
  • Verdeel de rijkdom zo dat elk mens in zijn basisbehoefte kan voorzien

The Natural Step: een integrale aanpak

The Natural Step is integraal en overal toepasbaar. De methodiek kan gebruikt worden door een gemeente, een klein familiebedrijf, door grote beursgenoteerde bedrijven, maar ook door woningcorporaties.

Jeffrey Mennen (Huren met Energie) sprak met De Corporatiestrateeg over zijn eigen ervaringen met verduurzaming bij woningcorporaties.

Wat betekent The Natural Step voor woningcorporaties?

Voor woningcorporaties biedt The Natural Step een kapstok om de woningvoorraad niet "alleen" naar Nul op de meter te brengen, maar ook integraal te verduurzamen. De corporatie gaat dan verder dan energie- en CO2-reductie, en kijkt bijvoorbeeld ook naar de milieubelasting van (de productie van) bepaalde isolatiematerialen en installaties in de woning.

Concreet leidt The Natural Step er bijvoorbeeld toe dat alle materialen die in bouwprojecten gebruikt worden aan de hand van The Natural Step op hun duurzaamheid getoetst worden: bevatten ze geen schadelijke stoffen, putten ze de bodem niet uit, tasten ze de natuur niet aan?

Reactie plaatsen