Energieprestatievergoeding (EPV)

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een vergoeding die een huurder bovenop de huur aan de verhuurder betaalt als de verhuurder energiebesparende maatregelen in de woning heeft genomen. De EPV is dus géén onderdeel van de huur, maar een losse vergoeding. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

EPV ter vervanging van de energierekening

De EPV dekt (een deel van) de investering die een woningcorporatie moet doen om een woning energiezuiniger te maken. De EPV kun je – vanuit bewonersperspectief – zien als een vervanging van de energierekening. Het bedrag dat de bewoner in de oude situatie aan het energiebedrijf betaalde, gemiddeld €150,- per maand (Bron: Woonbond.nl), betaalt hij nu als vergoeding aan de woningcorporatie. De woningcorporatie realiseert dus een duurzame, comfortabele woning, zonder dat de maandelijkse lasten van de huurder stijgen.

Hoe hoog is de maximale EPV?

De maximale EPV van een huurwoning is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van de warmtevraag van de woning. Dit is de hoeveelheid energie die nodig is om de woning te verwarmen. Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe lager de warmtevraag en hoe hoger de EPV mag zijn. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen huurwoningen die zelf energie opwekken en huurwoningen die aangesloten zijn op het warmtenet 

Een overzicht met de maximale EPV per vierkante meter vind je op rijksoverheid.nl.

Eisen aan de EPV

Aan de energieprestatievergoeding zijn een aantal eisen verbonden. Allereerst is het van belang dat de woning zeer goed geïsoleerd is. Een woningcorporatie moet dit laten bepalen en vastleggen door een erkend bedrijf. Ten tweede dient de woning veel energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld via warmtepompen of zonnepanelen. Dit moet ieder jaar bijgehouden en gemeten worden in de woning.

Tot slot zijn er ook eisen aan de EPV. Zo mogen de woonlasten van de huurder niet of nauwelijks stijgen door de EPV. Daarnaast ben je als corporatie bijvoorbeeld verplicht om de huurder te informeren over de warmtevraag en de hoeveelheid energie die de woning opwekt. (Bron: Rijksoverheid.nl).

Reactie plaatsen