Energieprestatievergoeding (EPV)

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een vergoeding die een huurder bovenop de huur aan de verhuurder betaalt als de verhuurder energiebesparende maatregelen in de woning heeft genomen. De EPV is dus géén onderdeel van de huur, maar een losse vergoeding. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

EPV ter vervanging van de energierekening

De EPV dekt (een deel van) de investering die een woningcorporatie moet doen om een woning energiezuiniger te maken. De EPV kun je – vanuit bewonersperspectief – zien als een vervanging van de energierekening. Het bedrag dat de bewoner in de oude situatie aan het energiebedrijf betaalde, gemiddeld €150,- per maand (Bron: Woonbond.nl), betaalt hij nu als vergoeding aan de woningcorporatie. De woningcorporatie realiseert dus een duurzame, comfortabele woning, zonder dat de maandelijkse lasten van de huurder stijgen.
Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Hoe hoog is de maximale EPV?

De maximale EPV van een huurwoning is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van de warmtevraag van de woning. Dit is de hoeveelheid energie die nodig is om de woning te verwarmen. Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe lager de warmtevraag en hoe hoger de EPV mag zijn. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen huurwoningen die zelf energie opwekken en huurwoningen die aangesloten zijn op het warmtenet (Bron: Rijksoverheid.nl):

Voor woningen die zelf energie opwekken is de maximale EPV per vierkante meter per maand € 1,40. Een woning heeft dan een netto warmtevraag van 0 tot en met 30 kilowattuur per vierkante meter per jaar. Voor energie opwekkende huizen met een netto warmtevraag van 31 tot en met 40 kilowattuur geldt een maximale EPV van € 1,20 en voor een netto warmtevraag van 41 tot en met 50 kilowattuur is dat € 1,-.

Voor huurwoningen die aangesloten zijn op het warmtenet is de maximale EPV lager. Dat komt omdat huurders dan ook betalen voor de duurzame warmte van het warmtenet. Voor huizen met een netto warmtevraag van 0 tot en met 15 kilowattuur (per vierkante meter per jaar), is de maximale EPV € 0,70 per vierkante meter per maand. Voor woningen met een nettowarmtevraag van 16 tot en met 30 kilowattuur € 0,60 en voor woningen met een netto warmtevraag van 31 tot en met 40 € 0,30.
Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Eisen aan de EPV

Aan de energieprestatievergoeding zijn een aantal eisen verbonden. Allereerst is het van belang dat de woning zeer goed geïsoleerd is. Een woningcorporatie moet dit laten bepalen en vastleggen door een erkend bedrijf. Ten tweede dient de woning veel energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld via warmtepompen of zonnepanelen. Dit moet ieder jaar bijgehouden en gemeten worden in de woning.

Tot slot zijn er ook eisen aan de EPV. Zo mogen de woonlasten van de huurder niet of nauwelijks stijgen door de EPV. Daarnaast ben je als corporatie bijvoorbeeld verplicht om de huurder te informeren over de warmtevraag en de hoeveelheid energie die de woning opwekt. (Bron: Rijksoverheid.nl).
Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.
Reactie plaatsen