Duurzaamheid is een belangrijk thema voor woningcorporaties. Het verduurzamen van de woningvoorraad draagt bij aan het verlagen van de woonlasten voor de huurders (en dus aan de betaalbaarheid van de woningvoorraad). Daarnaast is in de sector afgesproken dat corporaties plannen ontwikkelen voor een CO2-neutrale woningvoorraad. Daarmee leveren de corporaties een bijdrage aan het klimaatakkoord.