Nul op de meter (NOM) woningen

Een Nul op de meter woning (afgekort NOM-woning) is een woning waarvan het energieverbruik op jaarbasis nul is. Dat betekent dat de hoeveelheid verbruikte energie gelijk is aan de hoeveelheid opgewekte energie.

Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van slimme energiebesparende en energieopwekkende oplossingen. Denk aan zeer goede isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, warmteterugwinning uit ventilatielucht, zonneboilers en drievoudig glas. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

In de onderstaande video zie je een voorbeeld van een NOM-project:

Bewoner NOM-woning krijgt geld terug

Een NOM-woning blijft aangesloten op het energienet om de bewoner op elk gewenst moment van voldoende energie te kunnen voorzien. Op jaarbasis zou de door de woning opgewekte energie gelijk moeten zijn aan het verbruik.

Door de aansluiting op het net worden nog wel kosten voor de elektriciteitsaansluiting (vastrechtkosten) gemaakt. Een bewoner maakt daarnaast ook nog steeds gebruik van de Heffingskorting Energie. Omdat deze heffingskorting hoger is dan de vastrechtkosten, kunnen de bewoners van NOM-woningen in de praktijk jaarlijks een bedrag terugkrijgen.

Milieuvoordelen NOM-woning

Naast de financiële voordelen heeft een NOM-woning ook positieve gevolgen voor het milieu. Er is bijvoorbeeld geen of minder energie uit externe (fossiele) bronnen nodig. Ook is een NOM-woning, onder meer door de goede isolatie, comfortabeler dan een reguliere woning. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland )

Hoe realiseer je een nul op de meter woning?

Nul op de meter kan worden toegepast bij zowel nieuwbouw- als bij renovatieprojecten. Om tot een nul op de meter woning te komen, moet de ‘trias energetica’ toegepast worden. Dit is een strategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De trias energetica gaat uit van drie stappen: (Bron: Agentschap NL)

  • Beperk de energievraag (bijvoorbeeld door isolatie)
  • Gebruik duurzame energie (bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak)
  • Gebruik zo min mogelijk fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld door ook externe energiebronnen duurzaam te laten zijn)

Nul op de meter: financiering door de Energie Prestatie Vergoeding

Het realiseren van nul op de meter renovatie of een nul op de meter nieuwbouwproject vergt een grote investering. Traditioneel zou een woningcorporatie of andere verhuurder om een huurverhoging vragen voor deze verbeteringen. Bij nul op de meter woningen ligt dit echter anders. Hier wordt gebruik gemaakt van de Energie Prestatie Vergoeding (EPV). De EPV is een vergoeding die huurders aan de woningcorporatie betalen. Met behulp van dit bedrag kan de corporatie investeren in het verduurzamen van de woning.

NOM-keur

Om te toetsen of gebouwen of woningen daadwerkelijk voldoen aan de NOM-eisen, is de NOM-keur ontwikkeld. Deze methode draagt zorg voor de kwaliteitsborging van NOM-concepten. Bij het toetsen wordt gekeken naar diverse kenmerken, zoals technische specificaties, kwaliteitsborging, documentatie, prestatiemetingen en de ervaringen van de eindgebruiker. (Bron: Stroomversnelling.nl)

Reactie plaatsen