NOM-ready

NOM-ready is een stap voor stap aanpak bij het verduurzamen van woningen. Hierbij wordt een plan gemaakt over hoe de woning of het gebouw het beste ‘Nul op de meter’ (NOM) gemaakt kan worden, en wat dan een verstandige eerste stap is. Daarmee worden onnodig hoge investeringen voorkomen.

De eerste stap heeft vaak betrekking op isolatie. Daarmee wordt al flink bespaard op het energieverbruik. Installaties om energie op te wekken en efficiënt te gebruiken worden (gedeeltelijk) later toegevoegd. Zo wordt de woning uiteindelijk een Nul op de meter woning.

Stap voor stap verduurzamen met NOM-ready

Het verduurzamen van woningen staat hoog op de agenda van veel woningcorporaties. Een term die daarbij veel gebruikt wordt is ‘Nul op de meter’, afgekort NOM. Een NOM woning is een woning waar het energieverbruik op jaarbasis nul is.

De stap ineens naar NOM is voor woningcorporaties bij bestaande woningensoms nog een brug te ver. Vanuit de markt kwam er daarom de vraag of NOM ook in stappen uitgevoerd kan worden. De NOM-ready aanpak, ofwel de no-regret aanpak, is hiervoor in het leven geroepen.

Wat is een goede NOM-ready aanpak?

Wat maakt een aanpak nu een goede NOM-ready aanpak? Een goede NOM-ready aanpak houdt in dat een bestaande woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen.  Het achterliggende idee van de stap-voor-stap benadering is dat ingrepen in de toekomst door nieuwe innovaties gemakkelijker en goedkoper kunnen uitvallen.

Een plan van aanpak voor de latere ingrepen maakt onderdeel uit van NOM-ready plannen. De kosten van direct te nemen energiemaatregelen wegen nu al op tegen de baten van een verlaagde energierekening en eventueel daaraan verbonden onderhoudslasten. (Bron: Nul op de Meter)

De No-Regret rekentool

Energielinq, de kennishub van Stroomversnelling (initiatiefnemers van NOM), heeft een no-regret rekentool in het leven geroepen. Met behulp van deze tool kunnen corporaties energieneutraalconcepten in stappen uitrekenen. Hieronder zie je een voorbeeld van het invulsheet van deze rekentool.

Reactie plaatsen