Resource efficiency

Resource efficiency is het efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen. (Bron: Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland)

De circulaire economie en resource efficiency

Resource efficiency is een term verwant aan de circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De Rijksoverheid heeft Nederland het doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Resource efficiency is daarbij een belangrijke pijler.

Vincent Gruis over resource efficiency

Resource efficiency kan onder andere gerealiseerd worden door kringloopsluiting, efficiencyverbetering in de keten of door gebruik te maken van restmaterialen als grondstof.

Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft, legde in een interview met De Corporatiestrateeg al eens uit wat Resource Efficiency betekent voor de corporatiesector:

Reactie plaatsen