Woningruil
Woningmarkt en meer
Ritske Dankert
Woningmarkt en meer
05/23/2023
2 min
0

Woningruil? Laat je terughoudendheid varen!

05/23/2023
2 min
0

Veel corporaties staan nog altijd afhoudend tegenover het faciliteren van woningruil. Dat lees je ook op veel websites van corporaties. Tegelijkertijd is er wel sprake van woningnood in Nederland. 

Dat betekent niet dat mensen letterlijk op straat staan, maar wel in een woning zitten die niet goed past. Ze wachten in feite op een woning van weer een andere woningzoekende. En zo zitten woningzoekenden dus allemaal op elkaar te wachten.  

Huisvesting niet optimaal

Veel mensen zijn niet optimaal gehuisvest. Dat kan met van alles te maken hebben: de afstand tot het werk, de aard van de wijk en het woonmilieu bijvoorbeeld. Of met de omvang van de woning: de één wil groter wonen, de ander juist wat kleiner. Of met de prijs: de één kan wel wat meer betalen en zou graag wat meer comfort willen en de ander is juist op zoek naar manieren om de huurprijs te drukken. 

Veel woningzoekenden zitten dus op elkaar te wachten. Maar als er niemand kan bewegen, als er geen enkele woning vrijkomt, dan blijft iedereen wachten.  

Woningruilplatforms

Nu zijn er natuurlijk platforms als woningruil.nl en ruiljewoning.nl waar mensen zelf kunnen zoeken naar een andere huurder om mee te ruilen. 

In steeds meer gevallen zie je dat corporaties daar uiteindelijk wel aan mee willen werken, maar je proeft veel terughoudendheid. 

Als je er zelf informatie over gaat opzoeken, dan lees je vooral dat er veel eisen aan verbonden zijn en dat mensen het zelf moeten organiseren. In de praktijk is dat voor veel mensen lastig. 

In enkele regio’s zijn tests gehouden om woningruil actiever aan te bieden. Maar nog steeds moesten mensen zelf inschrijven, zelf foto’s van hun woning uploaden en zelf op zoek naar een geschikte ruilkandidaat. 

Waarom zou je daar als corporatie niet veel pro-actiever in zijn?  

Meer verhuringen, kortere wachtlijsten

Als je meer verhuringen wilt realiseren en je wachtlijst wilt wegwerken, kijk dan veel pro-actiever naar woningruil. 

Om te beginnen in je eigen regio, maar later zou je dat als corporatiesector misschien ook landelijk kunnen doen. Kijk wie er allemaal op de wachtlijst staan, wat deze mensen zoeken, en waar ze op dit moment wonen. Met deze informatie kun je vervolgens matches maken. 

Natuurlijk zijn er allerlei principiële, praktische en juridische haken en ogen. Maar elke woningruil die je realiseert, laat het aantal mensen op de wachtlijst dalen. En daar profiteren andere woningzoekenden ook weer van, omdat voor hen de concurrentie op de wachtlijst afneemt. 

Woningruil is voor corporaties een snelle manier om actief bij te dragen aan het bestrijden van de woningnood. 

Zeker als je het vergelijkt met het realiseren van nieuwbouw. Als je nu nog met de planvorming moet beginnen, dan gaat nieuwbouw sowieso nog vijf à tien jaar duren. 

Dus ga aan de slag met woningruil, wees pro-actiever en zorg dat het juridisch allemaal goed geregeld is. Gooi je terughoudendheid overboord, match mensen en verkort op die manier de wachtlijsten. 


Reacties
Categorieën