Beleidsmedewerker, kom uit je eigen wereld
Beleid schrijven
Ritske Dankert
Beleid schrijven
12/29/2015
1 min
2

Beleidsmedewerker, kom uit je eigen wereld

12/29/2015
1 min
2

Als beleidsmedewerker heb je te maken met drie verschillende werelden: die van beslissers, uitvoerders en de doelgroep van jouw beleid. Als beleidsmedewerker krijg je soms de neiging om je eigen parallel wereld te creëren. In dit artikel laat ik zien waarom dat geen goed idee is. En hoe het anders kan.

Drie werelden waar je in werkt

De eerste wereld is die van de beslissers, bijvoorbeeld je wethouder, directeur- bestuurder of leidinggevende.

De tweede wereld waar je in werkt is die van de uitvoerders van jouw beleid. Dit zijn de collega’s aan het loket, op straat, in het klaslokaal of in de operatiekamer. Zij zijn dagelijks bezig met het uitvoeren van beleid.

De laatste wereld is die van de doelgroepen van jouw beleid. De burgers, huurders, cliënten, patiënten of studenten vormen de wereld waarvoor jij beleid maakt.

Deze drie werelden hebben verschillende belangen. In de praktijk leven er over en weer veel vooroordelen en misvattingen.

Voorkom dat jij als beleidsmedewerker de vierde wereld wordt

Je zit in de gevarenzone als je merkt dat:

  • leidinggevenden of beslissers jou vooral zien als iemand die van alles voor ze aan het uitzoeken is, of waarvan niet altijd de meerwaarde wordt gezien,
  • uitvoerders jou zien als iemand die steeds beleid over de schutting gooit wat niet altijd even uitvoerbaar is, of
  • de doelgroep van jouw beleid jou niet kent of je juist ziet als iemand die over in plaats van met hen beslist.

Dit zijn allemaal signalen dat je – wellicht ongemerkt – een parallelle vierde wereld voor jou als beleidsmedewerker hebt gecreëerd. Het is dan lastig om met je beleid nog impact te hebben op beslissers, uitvoerders en de doelgroep van je beleid.

Leg de verbinding tussen de drie werelden

Als beleidsmedewerker ben je bij uitstek geschikt als reiziger tussen de drie werelden van beslissers, uitvoerders en doelgroep van beleid.

Door deze drie werelden te verbinden kun je zorgen dat beslissers een beter beeld krijgen van de dilemma’s bij de uitvoering van beleid en de impact op de doelgroep.

Ook geef je de uitvoerder meer inzicht in de koers van jouw organisatie en vergroot je hun begrip voor de burgers, studenten, cliënten of huurders waarmee zij dagelijks te maken hebben in hun werk.

Tot slot kun je door het verbinden van de drie werelden zorgen dat de doelgroep van jouw beleid voldoende input geeft en daarbij geen onrealistische eisen stelt, doordat ze inzicht hebben in de mogelijkheden van jouw organisatie.

Door op deze manier, als reiziger, door de drie werelden te gaan, kun je echt van toegevoegde waarde zijn als beleidsmedewerker. Ook zul je merken dat de waardering voor jouw werk snel toeneemt.

Hoe breng jij beslissers, uitvoerders en de doelgroep van beleid bij elkaar?

Reacties
Categorieën