Is het tijd om af te wijken van je beleid?
Uitvoering van beleid
Ritske Dankert
Uitvoering van beleid
10/18/2016
1 min
0

Is het tijd om af te wijken van je beleid?

10/18/2016
1 min
0

Als beleidsmedewerker krijg je regelmatig nieuwe initiatieven of ideeën van burgers, wethouders of anderen op je bureau. Je kunt dan de neiging hebben om af te wijken van je eerdere beleid. Hoe kom je er achter of je dat ook met een gerust hart kunt doen?

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).

Natuurlijk maak je jouw beleid niet voor de eeuwigheid. Toch wil je wel een consistente lijn in jouw beleid behouden. Elke dag iets compleet anders doen past daar niet in. Daarom is het belangrijk om elk nieuw idee of initiatief te toetsen aan je beleid.

Je kunt er bij deze toetsing achter komen dat het idee keurig in lijn is met jouw beleid. In dat geval kun je dit idee uitvoeren zonder dat het afbreuk doet aan je beleid. Waarschijnlijk versterkt het elkaar zelfs. Het kan echter ook zo zijn dat het nieuwe idee afwijkt van jouw eerdere beleid.

In dat geval zijn er in grote lijnen drie soorten reacties mogelijk:

Reactie 1: koers houden

Je zou kunnen zeggen ‘Dit nieuwe idee past niet in ons beleid, dus we voeren het niet uit’. Hierbij kies je er heel bewust voor om vast te houden aan de koers die je eerder hebt ingezet.

Wanneer je voor deze reactie kiest, is het belangrijk om te beargumenteren waarom de veronderstellingen en uitgangspunten van het eerdere beleid nog steeds van kracht zijn.

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).

Reactie 2: beleid aanpassen aan nieuwe inzichten

Een tweede reactie die je kunt hebben op de nieuwe ideeën, is dat je zegt: ‘We hebben hierdoor nieuwe inzichten gekregen, en we gaan ons beleid aanpassen op basis van dit nieuwe idee’.

Op dat moment zul je moeten beargumenteren waarom je dit eerder niet hebt gedaan, en waarom nu juist wel wil doen. Welke nieuwe inzichten of situaties zijn er die aan de beleidswijziging ten grondslag liggen?

Reactie 3: een eenmalige uitzondering maken

Ten derde kun je het nieuwe idee wél honoreren, maar bij wijze van eenmalige uitzondering. Dit zou de reactie kunnen zijn wanneer er sprake is van een bijzondere situatie.

Hierbij is het belangrijk om te beargumenteren wat er dan precies zo bijzonder is aan die situatie. Leg ook uit waarom het nieuwe idee niet standaard in het beleid geregeld zou moeten worden.

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).
Reacties
Categorieën