Inhoudelijke beleidsevaluatie: doe je de goede dingen goed?
Uitvoering van beleid
Ritske Dankert
Uitvoering van beleid
08/23/2016
1 min
0

Inhoudelijke beleidsevaluatie: doe je de goede dingen goed?

08/23/2016
1 min
0

Hoe kun je er eenvoudig achter komen of jouw beleid het goede beleid is? En of je beleid goed is uitgevoerd? Dit doe je door een inhoudelijke beleidsevaluatie. In dit artikel 3 stappen om zo’n evaluatie op te stellen.

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).

Stap 1: startsituatie in beeld

Allereerst heb je een goed beeld nodig van de startsituatie. Wat waren je doelen? En wat waren de effecten die je daarmee wilde bereiken?

Daarnaast is het slim om je af te vragen of en welke doelen onderweg zijn bijgesteld. Zijn er doelen expliciet bijgesteld? En zo ja, op welke manier heb je dat gedaan? En: wat was je nieuwe doel na bijstelling?

Stap 2: doelen bereikt?

Vervolgens kun je kijken of je je (bijgestelde) doelen hebt bereikt. En zo ja, in welke mate.

Heb je je (bijgestelde) doelen bereikt? Dan is er nog een extra vraag die je jezelf kunt stellen. Heb je met het bereiken van de doelen ook de gewenste effecten bereikt?

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).

Stap 3: conclusies trekken

In stap 1 en 2 beschrijf je wat je wilde bereiken, en wat je hebt bereikt. Nu kun je conclusies gaan trekken.

Je kunt conclusies trekken over de inhoud van je beleid. Hierbij gaat het in essentie om de vraag of je de causale relaties tussen de beleidsmaatregelen en de effecten daarvan goed hebt ingeschat.

Een voorbeeld is het inzetten van subsidie om energiebesparend gedrag te stimuleren. Vragen die je dan kunt stellen zijn dan: Is voldoende gebruik gemaakt van die subsidies? En hebben deze subsidies de gewenste effecten op het gedrag van de subsidievragers gehad?

Op deze manier kun je concluderen welke beleidsmaatregelen goed werken, welke beter, en welke overbodig zijn.

Daarnaast kun je ook procesmatige conclusies trekken. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je op tijd je doelen hebt bijgesteld. Wanneer wist je dat je doelen niet ging halen? En wanneer heb je ze bijgesteld?

Verder kun je ontdekken wat je (een volgende keer) goed moet monitoren, wil je tot een geslaagde uitvoering van jouw beleid komen.

Met deze drie stappen kun je in een relatief korte tijd een beleidsevaluatie maken. En, het belangrijkste, lessen trekken voor de volgende keer.

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).

Reacties
Categorieën