Zet de corporatie als maatschappelijke organisatie steviger op de kaart
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
Ritske Dankert
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
08/15/2023
1 min
0

Zet de corporatie als maatschappelijke organisatie steviger op de kaart

08/15/2023
1 min
0

Ondanks dat corporaties maatschappelijke organisaties zijn, worden ze door veel mensen in de eerste plaats gezien als vastgoedbaas. Of als pinautomaat voor de lokale overheid.

En ook bij corporaties zelf is er vaak meer focus op het middel (vastgoed) en op de randvoorwaarden (financiën) dan op het maatschappelijk doel. 
Toch is het belangrijk om de corporatie weer steviger als maatschappelijke organisatie op de kaart te zetten.


Financiën en Vastgoed belangrijk

Op zichzelf is het wel begrijpelijk dat je je als corporatie vooral richt op je vastgoed en de financiën.

Het gaat ook te kort door de bocht om te zeggen dat de financiën ‘maar’ een randvoorwaarde zijn. Het is dan wel een randvoorwaarde, maar wel een heel belangrijke.

En uiteindelijk levert goed management van je vastgoed en je financiën natuurlijk een bijdrage aan je maatschappelijke doelen.

Ook de focus op vastgoed is begrijpelijk, want dat is tenslotte je belangrijkste middel om je doelen te realiseren.

Toch zorgt navelstaren op geld en stenen voor onbegrip bij huurders en andere belanghebbenden.

Zeker tot een aantal jaar geleden zagen gemeenten corporaties soms vooral als pinautomaat. Door huurders worden corporaties ook nog weleens gezien als ‘vastgoedbaas’.

Het is dus belangrijk om de corporatie steviger als maatschappelijke organisatie neer te zetten. Organisaties in welzijn, het onderwijs en de zorg zien we ook in de eerste plaats als maatschappelijke organisatie, dus waarom zou dat bij corporaties anders zijn? 

Redeneer vanuit mensen, niet vanuit stenen

Dat betekent dat je in het DNA van de corporatie veel meer zult moeten redeneren vanuit de mens. En veel minder vanuit het geld of de stenen.

Concreet zet je dan dus bijvoorbeeld niet in je jaarverslag: we hebben X aantal woningen gebouwd, maar: we hebben X aantal mensen gehuisvest. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Neem je communicatie-uitingen onder de loep

Dit vraagt natuurlijk een cultuuromslag die niet van de ene op de andere dag is gerealiseerd. Je zou kunnen beginnen met een check op hoe je eigenlijk naar buiten communiceert.

Kijk eens naar je website, je jaarverslag en andere uitingen. Waar communiceer je over geld en vastgoed? En waar communiceer je nu echt over mensen?

Je zult zien dat daar ongetwijfeld nog veel in te verbeteren valt. Op die manier naar je uitingen kijken is een mooie eerste stap om je bewust te worden van hoe je jouw corporatie als maatschappelijke organisatie op de kaart kunt zetten.


Reacties
Categorieën