Wat doet Aedes?

Aedes, gevestigd in Den Haag, is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Meer dan 90 procent van alle woningcorporaties in Nederland is lid van Aedes. Op 28 november 2013 vierden de woningcorporaties dat zij al 100 jaar verenigd zijn in wat nu Aedes heet.

Lobby door Aedes

Een van de hoofdtaken van Aedes is het behartigen van de belangen van woningbouwverenigingen bij de Nederlandse overheid en bij de Europese Unie. Aedes heeft dan ook een kantoor in Brussel, zodat de vereniging daar kan lobbyen voor gunstige juridische, fiscale en financiƫle voorwaarden voor de sociale huisvesting op Europees niveau.

Kennisuitwisseling en werkgeversrol

Daarnaast ondersteunt de vereniging de woningcorporaties bij het uitvoeren van hun taken en het uitwisselen van kennis. Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, werkt Aedes samen met overheden, politieke partijen, belangenorganisaties en vakbonden. Zo onderhandelt Aedes, als werkgeversorganisatie, met vakbonden over de collectieve arbeidsvoorwaarden (cao).

Aedes Benchmark

Aedes levert kennis over en ondersteuning bij diverse aspecten van het functioneren van corporaties. Zo maakt de Aedes-benchmark de bedrijfsvoering en prestaties van corporaties inzichtelijk. Op die manier kunnen de woningcorporaties van elkaar leren.

(Bron: Aedes.nl).


Reactie plaatsen