Presteren naar Vermogen

Presteren naar Vermogen is een onderdeel van de visitatiemethodiek voor woningcorporaties. Met vermogen wordt in dit geval vooral op het financiële vermogen gedoeld.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Inzet financiële middelen bij maatschappelijke opgaven

Presteren naar Vermogen gaat om het gebruik van financiële middelen van de corporatie bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven. Er wordt gekeken in hoeverre er optimaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden, of er een onderbouwde visie aanwezig is en of de corporatie heeft gehandeld zonder haar voortbestaan op het spel te zetten.

Drie onderdelen van Presteren naar Vermogen

De visitatiecommissie kijkt naar drie onderdelen bij het beoordelen van het Presteren naar Vermogen:

  • De financiële continuïteit: hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de financiële ratio’s en de manier waarop de corporatie daarop stuurt.
  • De doelmatigheid: hierbij wordt gekeken naar de bedrijfslasten in relatie tot de daarvoor geleverde prestaties.
  • De vermogensinzet: hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderbouwing van de inzet van het vermogen, onder meer in het portefeuillebeleid en asset management.

(Bron: SVWN)

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen