Presteren naar Vermogen

Presteren naar Vermogen is een onderdeel van de visitatiemethodiek voor woningcorporaties. Met vermogen wordt in dit geval vooral op het financiële vermogen gedoeld.
Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Presteren naar Vermogen gaat om het gebruik van financiële middelen van de corporatie bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven. Er wordt gekeken in hoeverre er optimaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden, of er een onderbouwde visie aanwezig is en of de corporatie heeft gehandeld zonder haar voortbestaan op het spel te zetten.
De visitatiecommissie kijkt naar drie onderdelen bij het beoordelen van het Presteren naar Vermogen:
Reactie plaatsen