WoonKeur

WoonKeur is een certificaat dat aangeeft dat een woning levensloopbestendig is. Woningen die een Woonkeur certificaat krijgen moeten een voldoende niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten. (Bron: WoonKeur)

Woonkeur bestaat uit twee verschillende pakketten. Eén voor nieuwe woningen (WoonKeur Nieuwbouw) en één voor bestaande woningen (WoonKeur Bestaande Woningen). Voor zowel bestaande als nieuwbouwwoningen gelden de eisen uit het Handboek WoonKeur 2015.

Corporaties en WoonKeur

Corporaties kunnen WoonKeur gebruik om te sturen op voldoende levensloopbestendige woningen in hun portefeuille. Door WoonKeur te gebruiken is helder en onderbouwd waar een levensloopbestendige woning aan moet voldoen. Dit is handig bij de interne sturing, maar ook voor het maken van prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties.

Levensloopbestendigheid en WoonKeur

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van een woning is de mate waarin deze levensloopbestendig is. Een levensloopbestendige woning is een woning die meegroeit met de levensfase van een bewoner. Een bewoner hoeft zo niet te verhuizen als hij of zij ouder wordt of een beperking krijgt. (Bron: Kenniscentrum Wonen-Zorg)

Een hoge gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid heeft een positieve invloed op de levensloopbestendigheid van woningen. WoonKeur wordt daarom ook wel gebruikt om te meten hoe levensloopbestendig een woning is.

WoonKeur Nieuwbouw

WoonKeur Nieuwbouw bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is er een verplicht basispakket met eisen over de directe woonomgeving, het woongebouw en de woning. Daarnaast zijn er pluspakketten voor zorg, veiligheid en toekomstwaarde. Deze kunnen aanvullend behaald worden op het basispakket WoonKeur Nieuwbouw.

WoonKeur Bestaande Woningen

De eisen in WoonKeur Bestaande Woningen hebben betrekking op woningen vanaf tien jaar oud. WoonKeur Bestaande Woningen bestaat uit twee verschillende certificaten: Certificaat C en Certificaat D.

Certificaat C gaat over de mate waarin een woning in het alledaags gebruik praktisch en comfortabel is. Daarnaast moet de kans op ongelukken in de woning klein zijn. Er moeten bijvoorbeeld maatregelen getroffen worden die voorkomen dat een bewoner kan uitglijden in de badkamer of struikelt over drempels. Een woning met Certificaat C geschikt voor iedereen, ook als je gebruik maakt van een loophulpmiddel (zoals een rollator).

Certificaat D gaat een stap verder. Een woning met Certificaat D is levensloopbestendig. Dat betekent dat een bewoner in de woning kan blijven wonen als hij of zij een ernstige fysieke beperking krijgt. Er wordt voldaan aan de eis van levensloopbestendigheid als woonkamer, slaapkamer en badkamer zich op dezelfde verdieping bevinden en als op bepaalde plekken in de woning extra ruimte is. Een woning met Certificaat D is niet alleen rollatorvriendelijk, maar ook rolstoelvriendelijk. (Bron: WoonKeur)

VMP Ernst
Door

VMP Ernst

op 21 Jul 2024

Levensloopbestendige huizen horen minimaal categorie D. ( En het liefst E) Mbt het sneller voorkomen zorginfarct en woonprobleem Reden voor senioren hun huizen niet te verlaten omdat na categorie D nog een verhuizing nodig is voor *echtpaar*in rolstoel.

Reactie plaatsen