Extramuraal wonen

Extramuraal wonen houdt in dat patiënten die zorg nodig hebben, in een reguliere woning kunnen blijven (of gaan) wonen, en daarvoor niet naar een zorginstelling hoeven. Ze ontvangen de benodigde zorg dan thuis.

Van intramuraal naar extramuraal

Extramuraal wonen is het tegenovergestelde van intramuraal wonen. Iemand die intramuraal woont, woont in een zorginstelling omdat thuis wonen niet meer mogelijk is.

Het doel van de overheid is om extramuraal wonen te stimuleren, zodat bewoners zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen en de benodigde zorg thuis krijgen. Zo kan de overheid besparen op relatief dure intramurale zorg.

Rol van woningcorporaties bij extramuralisering

De trend van intramuraal naar extramuraal wonen is van belang voor corporaties en andere woningeigenaren. Het biedt met name uitdagingen op het gebied van de levensloopbestendigheid van woningen. Hoe zorg je ervoor dat woningen geschikt zijn voor elke levensfase van een bewoner? Welke maatregelen maken dat bewoners niet genoodzaakt zijn te verhuizen bij een beperking of bij ouderdom? Als woningcorporatie zul je hierover beleid moeten vastleggen.

Samenwerking corporaties en zorginstellingen

Om woningen te realiseren die voor mensen met een zeer specifieke zorgbehoefte geschikt zijn is het daarbij van groot belang om intensief samen te werken met zorginstellingen. De zorginstelling kan daarbij de kennis over de benodigde zorg en het bijbehorende pakket van eisen voor de woning inbrengen. De corporatie kan dit op een efficiënte manier vertalen naar vastgoed.

Reactie plaatsen