Wet Aanpak Woonoverlast

Op 1 juli 2017 is de Wet Aanpak Woonoverlast in werking getreden. Het doel is het aanpakken van woonoverlast. Dankzij deze wet krijgen gemeenten meer bevoegdheid om op te treden tegen woonoverlast. Bij woonoverlast kun je denken aan vervuiling, brandgevaar, geluidsoverlast en intimiderend gedrag. (Bron: VNG.nl)

Gemeentelijke bevoegdheid door Wet Aanpak Woonoverlast

Vóór de Wet Aanpak Woonoverlast had de overheid twee opties om op te treden tegen woonoverlast (Bron: Boels Zanders Advocaten)

 • De overlastgever een bestuurlijke, vrijblijvende, waarschuwing geven
 • De overlastgever uit de woning plaatsen

Waar de eerste optie erg licht is, en vaak geen effect oplevert, is de tweede optie juist weer erg streng en rigoureus. Met de Wet Aanpak Woonoverlast is daarom een tussenvorm geïntroduceerd. Hiervoor is artikel 151d aan de Gemeentewet toegevoegd. Op basis van dit artikel kan een gemeente een verordening opstellen met mogelijke maatregelen om overlast tegen te gaan middels een gedragsaanwijzing. Hieronder enkele voorbeelden van zulke plaatselijke verordeningen:

 • Gemeente Oldambt
 • Gemeente Midden-Delfland
 • Gemeente Bunnik

  Stappenplan bij Wet Aanpak Woonoverlast

  Artikel 151d van de Gemeentewet stelt dat, voordat de burgemeester gebruik kan maken van zijn nieuwe bevoegdheid, drie stappen nodig zijn.

  Ten eerste moet de gemeenteraad een verordening aannemen. Dat betekent dat de gemeenteraad regels moet vastleggen over de bevoegdheid van de burgemeester om handhavend op te mogen treden.

  Ten tweede moet de burgemeester beleidsregels opstellen, waarin hij vastlegt wanneer welk middel kan worden ingezet om de overlast ongedaan te maken.

  Tot slot mag de burgemeester, als de gemeenteraad de verordening heeft aangenomen, zijn nieuwe bevoegdheid inzetten in individuele gevallen. De burgemeester moet dan onderzoek doen naar de ernst van de situatie en beoordelen of het nodig is om een gedragsaanwijzing in te zetten. De burgemeester mag dit alleen doen, als de ernstige en herhaaldelijke hinder niet op een andere geschikte manier kan worden tegengegaan.

  Belangrijk ook is om te noemen dat de Wet Aanpak Woonoverlast alleen ingezet kan worden als alle andere manieren om het probleem op te lossen zijn mislukt. Denk aan een waarschuwing, bemiddeling of het voeren van gesprekken. (Bron: CCV.nl)
Reactie plaatsen