De taken van woningcorporaties reiken veel verder dan alleen het verhuren en beheren van de woningen in de portefeuille. Woningcorporaties staan namelijk ook voor de opgaven die te maken hebben met het sociaal beheer en de leefbaarheid van de woningen, complexen en omgeving.

Onderstaande artikelen gaan in op verschillende aspecten van Sociaal Beheer binnen woningcorporaties.