Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is het traject waarin iemand met schulden hulp krijgt om deze schulden af te lossen. Het doel is om de financiën op orde te krijgen en eenzelfde soort probleem in de toekomst te voorkomen. In de Wet Gemeenschappelijke Schuldhulpverlening (Wgs)  is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om inwoners met schulden te helpen.

Rol van woningcorporaties bij schuldhulpverlening

Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij schuldhulpverlening door (de kans op) schuldproblematiek tijdig te signaleren. De huur is vaak een van de zaken die mensen met schulden niet meer (kunnen) betalen.

Veel corporaties hebben in de afgelopen jaren hun incassoproces zo aangepast dat ze sneller persoonlijk contact hebben met huurders met een betalingsachterstand. Bij het samen met de huurder zoeken naar oplossingen kan een corporatie wanneer dat relevant is huurders doorverwijzen naar het loket voor schuldhulpverlening.

Minnelijk en wettelijk traject bij schuldhulpverlening

Via de gemeente beland je als schuldenaar in het minnelijk traject. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. Je krijgt dan een schuldhulpverlener toegewezen die met alle schuldeisers een regeling probeert te treffen.

De schuldhulpverlening van de gemeente kent 2 manieren om schulden af te lossen. Ten eerste door schuldbemiddeling. De schuldhulpverlener probeert dan betalingsafspraken te maken met schuldeisers. Ten tweede is er de schuldsanering. Hierbij verstrekt de gemeentelijke krediet- of stadsbank een lening aan de persoon met schulden. Dit wordt ook wel een saneringskrediet genoemd. Dit bedrag, en de bijkomende rente, moet binnen 36 maanden aan de gemeente worden terugbetaald. (Bron: Het Juridisch Loket)

Als de schuldeisers niet willen meewerken, kun je beroep doen op het wettelijke traject. Dan wordt via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP) om schuldsanering gevraagd. (Bron: Rijksoverheid.nl)

Reactie plaatsen