Wat is het verschil tussen een missie, visie en strategie?

Bij het schrijven van een ondernemingsplan, komen de termen missie, visie en strategie aan bod. Maar wat is precies het verschil? Hieronder worden alle drie de termen toegelicht en worden voorbeelden gegeven van hoe ze tot uiting komen bij woningcorporaties.

Missie: het bestaansrecht

Een missie is een concrete vertaling van het bestaansrecht van een organisatie. Bij het formuleren van je missie staat de volgende vraag centraal: Waartoe ben ik op deze aarde? De missie is daarmee een dieperliggende motivatie over de identiteit van jouw organisatie. De missie wordt vaak voor een langere tijd bepaald en vastgelegd. Een heldere missie motiveert, is sturend en verbindt mensen in de organisatie. (Bron: Bob de Wit, Strategy – An International Perspective).

Hieronder enkele voorbeelden van missies van corporaties met verschillende doelgroepen:

  • SSH: “Het is onze taak om studenten goed en betaalbaar te huisvesten. Wij verhuren onze kamers en woningen voor relatief korte perioden en hebben diensten die passen bij de doelgroep. De SSH heeft een cultuur waarbij studenten zich thuis voelen.”
  • SOR: “Comfortabel en veilig wonen voor 50-plussers, met bijzondere aandacht voor (kwetsbare) senioren met een beperkt inkomen, in de regio Rotterdam en de Hoeksche Waard.”
  • Salland Wonen: “Wij werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien.”

Visie: de toekomstdroom

Een visie is de toekomstdroom van de organisatie. Het is de stip op de horizon en wordt ook wel de organisatieambitie genoemd. Een visie wordt vaak om de zoveel tijd (vaak elke vier jaar) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. (Bron: Bob de Wit, Strategy – An International Perspective).

Kortgezegd is een missie dat waarvoor je als corporatie staat, en een visie dat waarvoor je gaat. In de missie en de visie van corporatie ‘De Woonwensen’ zie je duidelijk het verschil tussen de begrippen naar voren komen (Bron: De Woonwensen):

  • MissieWij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We kennen deze mensen en daarmee ook hun woonbehoeften. Dit is ons vertrekpunt om hen goed, passend en betaalbaar te laten wonen in een prettige buurt. Een buurt die bewoners zelf maken waarbij we op zoek gaan naar hun initiatieven. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun woning en woonomgeving en hebben invloed op keuzes die we maken. Onze corporatie is voor en van bewoners.
  • Visie: Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Strategie: hoe bereik ik mijn doelen?

Om te zorgen dat je missie en visie werkelijkheid worden, heb je een strategie nodig. De strategie omvat concrete speerpunten, doelen en maatregelen. In je ondernemingsplan beschrijf je als corporatie welke maatregelen je wilt nemen om je missie en visie te verwerkelijken. Ook maak je keuzes over de hiervoor in te zetten mensen en middelen.

Reactie plaatsen