Video Aspect Ratio: 4:1

Training Ondernemingsplan voor Woningcorporaties

Werk direct richting een goed onderbouwd ondernemingsplan

Doelgericht aan de slag

Met behulp van een concreet stappenplan,  ga je doelgericht aan de slag richting jouw ondernemingsplan

Een plan met draagvlak

Brainstorm met betrokkenen voor een betere onderbouwing en draagvlak.

Schrijven én uitvoeren

Tijdens de training leer je niet alleen hoe je een goed ondernemingsplan schrijft, maar ook hoe je het kunt uitvoeren.

Een goed ondernemingsplan (je kunt het ook beleidsplan, visie of strategisch plan noemen) zit een corporatie als gegoten. Daarom kun je het ondernemingsplan maar het beste zelf schrijven. Zo zorg je dat het ondernemingsplan écht ingebed wordt in jouw corporatie. 


Maar waar te beginnen? Uit welke onderdelen moet zo’n plan bestaan? En hoe zorg je er met een sluitende PDCA-cyclus voor dat alle mooie plannen werkelijk worden uitgevoerd?


Tijdens de Training Ondernemingsplan voor Woningcorporaties leer je aan de hand van een concreet stappenplan een inspirerend ondernemingsplan voor je eigen corporatie te schrijven én uit te voeren. Tevens leer je te beoordelen in hoeverre plannen financieel en organisatorisch haalbaar zijn.

Volg de e-learning

Volg deze training in je eigen tijd en tempo via onze online leeromgeving, en stel al je vragen tijdens 1-op-1 begeleidingsgesprekken met de trainer.

Programma

Tijdens de training komen (onder andere) de volgende onderwerpen aan bod:

  • Nut en noodzaak van een ondernemingsplan
  • Stappenplan voor het schrijven van een ondernemingsplan
  • De opgaven in beeld brengen
  • Input van belanghebbenden verzamelen
  • Realistische en haalbare keuzes maken
  • Een sluitende PDCA-cyclus (plan, do, check, act) realiseren

Leerdoelen

Na afloop van de training:

  • Kunnen de deelnemers zelf een ondernemingsplan schrijven voor de corporatie, aan de hand van een helder stappenplan.
  • Zijn deelnemers in staat realistische en haalbare keuzes te maken.
  • Weten deelnemers hoe ze het ondernemingsplan kunnen uitvoeren.
  • Kunnen deelnemers de keuzes en plannen toelichten om zo draagvlak binnen en buiten de organisatie te creëren voor het ondernemingsplan.

E-learning

Je kunt deze training volgen als e-learning. In je eigen tijd en tempo volg je de training. Tijdens de begeleidingsgesprekken die je zelf kunt inplannen krijg je antwoord op al je vragen.

Doelgroep

De doelgroepen voor de training zijn: beleidsmedewerkers, adviseurs en managers van woningcorporaties.

Direct starten

Ja, ik volg deze training

Gegarandeerde kwaliteit

Wij zijn door CRKBO geaudit. Deelname aan onze trainingen is daarom vrij van BTW.

Deelnemers ontvangen een deelnemerscertificaat (5 PE-punten).


Op al onze trainingen en andere dienstverlening is een tevredenheidsgarantie van toepassing: ben je toch niet tevreden? Dan sturen we ook geen factuur.

Meer informatie?

Twijfel je nog of deze training bij je past? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek met de trainer in. Of stuur ons een bericht met je vraag.