Video Aspect Ratio: 4:1

Praktijkleergang Portefeuille- en Assetmanagement

Maak integraal beleid op strategisch en tactisch niveau

5-daagse praktijkleergang

Alles wat je moet weten over portefeuille- en assetmanagement.

Met expert-sprekers uit de corporatiesector en het verhaal van corporaties die voorop lopen.

Met de praktijkopdracht zet je direct een stap vooruit voor jouw corporatie.

Ritske Dankert

Docent

Hoe moet je woningbezit er in de toekomst uitzien? Hoe zorg je voor een goede wensportefeuille? Hoe werk je het assetmanagement passend uit? Welke financiële speelruimte heb ik als portefeuille- en/of assetmanager? En hoe weeg ik maatschappelijk rendement tegenover financieel rendement?


Op (onder meer) deze vragen krijg je het antwoord tijdens de 5-daagse praktijkleergang Portefeuille- en Assetmanagement. Tijdens de trainingsdagen gaan we in op portefeuillesturing, assetmanagement en financiële sturing op maatschappelijk resultaat. Daarnaast werk je (met individuele begeleiding van de docent) aan een praktijkopdracht die direct bijdraagt aan het portefeuille- en/of assetmanagement van jouw corporatie. 

Ja, ik ben er bij

Wat levert deze leergang op?

Na afloop van de leergang:

  • Weet je hoe je actief sturing geeft aan de ontwikkeling van je woningvoorraad op portefeuille-, wijk- en complexniveau.
  • Heb je inzicht in het interne en externe speelveld rondom het maken en uitvoeren van je portefeuille- en assetmanagement.
  • Kun je het maatschappelijk en financieel rendement van vastgoedbeslissingen afwegen.
  • Is met de praktijkopdracht een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het portefeuille- en assetmanagement bij jouw corporatie.
Ja, ik ben er bij

Onderdelen van deze leergang

De praktijkleergang Portefeuille- en Assetmanagement bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Diagnose en Prioritering: waar sta je nu met portefeuille- en assetmanagement?
  • Intakegesprek: wat zijn je persoonlijke leerdoelen? 
  • Praktijkopdracht: tijdens de hele leergang werk je aan een praktijkopdracht die past bij je persoonlijke leerdoelen en het portefeuille- en assetmanagement van jouw corporatie. Tijdens en buiten de trainingsdagen kun je hierover sparren met de andere deelnemers en de docent.
  • 5 trainingsmodules: hierin leer je alles over portefeuille- en assetmanagement, en ga je in gesprek met andere deelnemers.
  • Online toolbox portefeuille- en assetmanagement: met de instrumenten in de toolbox werk je stap-voor-stap aan het uitwerken van portefeuille- en assetmanagement voor jouw corporatie.
Ja, ik ben er bij

Modules in deze leergang

In de leergang zijn de volgende 5 modules opgenomen:


Module Inrichting van Portefeuille- en Assetmanagement

Hoe richt je het portefeuille- en assetmanagement bij jouw corporatie (beter) in? Tijdens deze trainingsdag stellen we samen de diagnose over de stand van portefeuille- en assetmanagement bij jouw corporatie. En stellen we vast welke prioriteiten je moet stellen om samen met je collega's je vastgoeddoelen te bereiken.


Module Portefeuillesturing

Tijdens de trainingsdag over portefeuillesturing leer je om de volkshuisvestelijke opgave in je werkgebied te vertalen naar een wensportefeuille, een transformatieopgave en wijkplannen.


Module Assetmanagement

Hoe doorloop je de jaarcyclus van complexanalyse tot begroting? Welke data gebruik je? Hoe richt je complexsessies in? Hoe zorg je ervoor dat besluiten werkelijkheid worden? Over deze vragen gaat de module assetmanagement.


Module Financieel Sturen op Maatschappelijk Resultaat

Tijdens deze module gaan we dieper in op de relatie tussen maatschappelijk en financieel resultaat. Hoe kun je de doelen uit je portefeuille- en assetmanagement financieel duiden? En hoe spreek je als beleidsmaker en financial dezelfde taal?


Module actualiteiten en praktijkvoorbeelden

Tijdens het jaarcongres portefeuille- en assetmanagement hoor je de laatste ontwikkelingen van experts uit het veld. Daarnaast presenteren corporaties die voorop lopen met de ontwikkeling van portefeuille- en assetmanagement hun werkwijze.


Optioneel is het mogelijk om ook de module Vastgoedrekenen te volgen. Heb je hier interesse in? Geef dit dan aan bij je aanmelding.

Ja, ik ben er bij

Doelgroep

Portefeuillemanagers, asset managers, beleidsmakers, management en adviseurs van woningcorporaties.

Deelname aan de trainingsdagen is inclusief een uitgebreide verzorgde lunch. 

Data

Modules op: 30 maart, 20 april, 1 juni, 21 september en 12 oktober 2023. In de regio Utrecht.


De investering voor deze leergang

Niet-leden: 1990,- (vrijgesteld van btw)

Leden: 695,- (vrijgesteld van btw)


Deze startdatum is volgeboekt

Data

Modules op: 21 september, 12 oktober, 1, 2 en 23 november 2023. In de regio Utrecht.


De investering voor deze leergang

Niet-leden: 1990,- (vrijgesteld van btw)

Leden: 695,- (vrijgesteld van btw)

Data (2024)

Modules op: 3 april, 22 mei, 26 juni, 12 september en 3 oktober 2024. In de regio Utrecht.


De investering voor deze leergang

Niet-leden: 1990,- (vrijgesteld van btw)

Leden: 695,- (vrijgesteld van btw)

Heb je nog vragen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek met de docent, of mail je vraag naar post@corporatiestrateeg.nl.

Gegarandeerde kwaliteit

Wij zijn door CRKBO geaudit. Deelname aan onze leergangen is daarom vrij van BTW. 


Deelnemers ontvangen een deelnemerscertificaat (6 PE-punten per module).


Op onze leergangen en alle andere dienstverlening is een tevredenheidsgarantie van toepassing: ben je toch niet tevreden? We sturen je geen factuur als je dit binnen 14 dagen na de eerste bijeenkomst aan ons laat weten. 

Ja, ik ben er bij

Docent Ritske Dankert heeft 20+ jaar ervaring met portefeuille- en assetmanagement bij woningcorporaties. Daarnaast hoor je de meest recente inzichten van diverse experts uit het veld.

In de modules hoor je veel voorbeelden van grote en kleine corporaties. Zowel van de docent als door corporaties zelf gepresenteerd. Zo leer je om portefeuille- en assetmanagement op een voor jouw organisatie passende manier toe te passen.

Tijdens de trainingsdagen is er volop ruimte om goede ideeën uit te wisselen met deelnemers van andere corporaties. En natuurlijk ook met de docenten.

Tijdens de leergang werk je aan een opdracht die je direct kunt toepassen op de situatie van je eigen corporatie. Tijdens de intake kun je hiervoor in overleg met de docent een geschikte opdracht kiezen.

Wij zijn lid van de NRTO en voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Deelnemers aan de volledige leergang ontvangen een deelnemerscertificaat ter waarde van in totaal 30 PE-punten (6 PE-punten per module).

Ja, ik ben er bij

Twijfel je nog of deze leergang bij je past? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek met de docent. Of stuur ons een bericht met je vraag.