Video Aspect Ratio: 4:1

Praktijkleergang Portefeuille- en Assetmanagement

Maak integraal beleid op strategisch en tactisch niveau

5-daagse praktijkleergang

Alles wat je moet weten over portefeuille- en assetmanagement.

Inspirerende sprekers

Met expert-sprekers uit de corporatiesector en het verhaal van corporaties die voorop lopen.

Direct een stap vooruit

Met de praktijkopdracht zet je direct een stap vooruit voor jouw corporatie.

Ritske Dankert

Docent

Praktijkleergang Portefeuille- en Assetmangement

Hoe moet je woningbezit er in de toekomst uitzien? Hoe zorg je voor een goede wensportefeuille? Hoe werk je het assetmanagement passend uit? Welke financiële speelruimte heb ik als portefeuille- en/of assetmanager? En hoe weeg ik maatschappelijk rendement tegenover financieel rendement?


Op (onder meer) deze vragen krijg je het antwoord tijdens de 5-daagse praktijkleergang Portefeuille- en Assetmanagement. Tijdens de trainingsdagen gaan we in op portefeuillesturing, assetmanagement en financiële sturing op maatschappelijk resultaat. Daarnaast werk je (met individuele begeleiding van de docent) aan een praktijkopdracht die direct bijdraagt aan het portefeuille- en/of assetmanagement van jouw corporatie. 

Reserveer nu je plek!

Ja, ik ben er bij

Wat levert deze leergang op?

Na afloop van de leergang:

  • Weet je hoe je actief sturing geeft aan de ontwikkeling van je woningvoorraad op strategisch en tactisch niveau.
  • Heb je inzicht in het interne en externe speelveld rondom het maken en uitvoeren van je portefeuille- en assetmanagement.
  • Heb je grondige kennis van corporatiefinanciën, en kun je deze kennis inzetten om maatschappelijk en financieel rendement af te wegen.
  • Is met de praktijkopdracht een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het portefeuille- en assetmanagement bij jouw corporatie.
Ja, ik ben er bij

Onderdelen van deze leergang

De praktijkleergang Portefeuille- en Assetmanagement bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Diagnose en Prioritering: waar sta je nu met portefeuille- en assetmanagement?
  • Intakegesprek: wat zijn je persoonlijke leerdoelen? 
  • Praktijkopdracht: tijdens de hele leergang werk je aan een praktijkopdracht die past bij je persoonlijke leerdoelen en het portefeuille- en assetmanagement van jouw corporatie. Hierbij trek je samen op met de andere deelnemers en de trainer. Zo wissel je regelmatig voorbeelden uit en kun je bij elke stap feedback ontvangen van de trainer.
  • 5 trainingsmodules: hierin leer je alles over portefeuille- en assetmanagement, en ga je in gesprek met andere deelnemers.
  • Online toolbox portefeuille- en assetmanagement: met de instrumenten in de toolbox werk je stap-voor-stap aan het uitwerken van portefeuille- en assetmanagement voor jouw corporatie.
Ja, ik ben er bij

Modules in deze leergang

In de leergang zijn de volgende 5 modules opgenomen:


Module Inrichting van Portefeuille- en Assetmanagement

Hoe richt je het portefeuille- en assetmanagement bij jouw corporatie (beter) in? Tijdens deze trainingsdag stellen we samen de diagnose over de stand van portefeuille- en assetmanagement bij jouw corporatie. En stellen we vast welke prioriteiten je moet stellen om samen met je collega's je vastgoeddoelen te bereiken.


Module Portefeuillesturing

Tijdens de trainingsdag over portefeuillesturing leer je om de volkshuisvestelijke opgave in je werkgebied te vertalen naar een wensportefeuille en transformatieopgave.


Module Assetmanagement

Hoe doorloop je de jaarcyclus van complexanalyse tot begroting? Welke data gebruik je? Hoe richt je complexsessies in? Hoe zorg je ervoor dat besluiten werkelijkheid worden?Over deze vragen gaat de module assetmanagement.


Module Financieel Sturen op Maatschappelijk Resultaat

Tijdens deze module gaan we dieper in op de relatie tussen maatschappelijk en financieel resultaat. Hoe moet je de doelen uit je portefeuille- en assetmanagement financieel duiden? En hoe spreek je als beleidsmaker en financial dezelfde taal?


Module actualiteiten en praktijkvoorbeelden

Tijdens het jaarcongres portefeuille- en assetmanagement hoor je de laatste ontwikkelingen van experts uit het veld. Daarnaast presenteren corporaties die voorop lopen met de ontwikkeling van portefeuille- en assetmanagement hun werkwijze.

Ja, ik ben er bij

Doelgroep

Portefeuillemanagers, asset managers, beleidsmakers, management en adviseurs van woningcorporaties.

Lunch

Deelname aan de trainingsdagen is inclusief een uitgebreide verzorgde lunch. 

Reserveer je plek

Start 9 maart 2022

Data

Online intake en kennismaking op 9 maart. Modules op: 24 maart, 21 april, 19 mei, 23 juni en 6 oktober 2022. In de regio Utrecht.


De investering voor deze leergang

Niet-leden: 1990,- (vrijgesteld van btw)

Leden: 695,- (vrijgesteld van btw)

Start 7 september 2022

Data

Online intake en kennismaking op 9 september. Modules op: 15 en 16 september, 6 oktober en 24 november 2022. In de regio Utrecht.


De investering voor deze leergang

Niet-leden: 1990,- (vrijgesteld van btw)

Leden: 695,- (vrijgesteld van btw)

Heb je nog vragen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek met de docent, of mail je vraag naar post@corporatiestrateeg.nl.

Gegarandeerde kwaliteit

Wij zijn door CRKBO geaudit. Deelname aan onze leergangen is daarom vrij van BTW. 


Deelnemers ontvangen een deelnemerscertificaat (5 PE-punten per module).


Op onze leergangen en alle andere dienstverlening is een tevredenheidsgarantie van toepassing: ben je toch niet tevreden? We sturen je geen factuur als je dit binnen 14 dagen na de eerste bijeenkomst aan ons laat weten. 

Ja, ik ben er bij

Waarom een leergang van De Corporatiestrateeg?

Docent met 17+ jaar ervaring

Docent Ritske Dankert heeft meer dan 17 jaar ervaring met portefeuillesturing en asset management bij woningcorporaties. Daarnaast hoor je de meest recente inzichten van diverse experts uit het veld.

Praktijkvoorbeelden van woningcorporaties (klein en groot)

In de modules hoor je veel voorbeelden van grote en kleine corporaties. Zowel van de docent als door corporaties zelf gepresenteerd. Zo leer je om portefeuille- en assetmanagement op een voor jouw organisatie passende manier toe te passen.

Leg waardevolle contacten met collega corporaties

Tijdens de trainingsdagen is er volop ruimte om goede ideeën uit te wisselen met deelnemers van andere corporaties. En natuurlijk ook met de docenten.

Direct toepassen op je eigen werk

Tijdens de leergang werk je aan een opdracht die je direct kunt toepassen op de situatie van je eigen corporatie. Tijdens de intake kun je hiervoor in overleg met de docent een geschikte opdracht kiezen.

25 PE-punten

Wij zijn lid van de NRTO en voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Deelnemers aan de volledige leergang ontvangen een deelnemerscertificaat ter waarde van in totaal 25 PE-punten (5 PE-punten per module).

Reserveer nu je plek!

Ja, ik ben er bij

Meer informatie?

Twijfel je nog of deze leergang bij je past? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek met de docent. Of stuur ons een bericht met je vraag.
arrow_drop_up arrow_drop_down